Chức năng hoạt động – lĩnh vực kinh doanh
(Cập nhật lúc 4:4 ngày 12/4/2010)
Agriseco tự hào không những cung cấp các dịch vụ thông thường của một công ty chứng khoán mà còn mang đến cho khách hàng dịch vụ hỗ trợ vượt trội, tạo khác biệt và lợi thế cạnh tranh riêng.
Ngành nghề hoạt động
 
- Môi giới chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán và Đại lý phát hành chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Tư vấn tài chính doanh nghiệp
- Lưu ký chứng khoán
- Số tài khoản cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước: 28.000 tài khoản

Dịch vụ Cung cấp

Môi giới chứng khoán

Tư vấn niêm yết:
 
- Tư vấn xác định thời điểm niêm yết, giá niêm yết
- Chuẩn bị thủ tục, Hồ sơ pháp lý
- Hoàn thành quy trình đăng ký với Cơ quan chủ quản
- Tư vấn quảng cáo, marketing về việc niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán

Tư vấn phát hành:
 
- Tư vấn xác định phương thức phát hành, khối lượng chứng khoán phát hành, mức giá phát hành, khối lượng nhà đầu tư, cơ cấu nhà đầu tư chiến lược và thời điểm phát hành
- Chuẩn bị thủ tục, hồ sơ pháp lý
- Thay mặt doanh nghiệp làm việc với cơ quan chức năng trong quá trình phát hành chứng khoán
- Xây dựng tài liệu công bố thông tin cho đợt phát hành
- Tổ chức đồng bộ, chuyên nghiệp về roadshow, quảng cáo về đợt phát hành

Quản lý cổ đông:
 
Agriseco cung cấp dịch vụ quản lý cổ đông với nhiều tiện ích:
 
- Quản lý thông tin chi tiết về cổ đông và cập nhật cho doanh nghiệp qua Phần mềm quản lý cổ đông
- Nhận, phân bổ quyền và thông báo thông tin vê quyền cho cổ đông
- Quản lý các giao dịch chuyển nhượng theo uỷ quyền của doanh nghiệp
- Xác nhận chuyển nhượng tại 46 Đại lý nhận lệnh của Agriseco trên toàn quốc.

Đối với Doanh nghiệp:


- Tư vấn cổ phần hoá
- Tư vấn phát hành chứng khoán
- Tư vấn bán đấu giá
- Tư vấn niêm yết
- Bảo lãnh phát hành
- Tư vấn liên doanh, liên kết, tìm đối tác chiến lược
- Tư vấn tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp
- Tư vấn thu xếp vốn
- Quản lý cổ đông
 
Đối với nhà đầu tư:
 
- Môi giới chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Hỗ trợ tài chính cho nhà đầu tư
- Mua bán chứng khoán có kỳ hạn (REPO và REREPO)
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Thông tin chung (12/04/2010)

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818