Thông tin chung
(Cập nhật lúc 23:43 ngày 9/5/2010)
Công ty  Cho thuê tài chính I (ALC1) là đơn vị hoạch toán độc lập trực thuộc Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), ra đời theo Quyết định thành lập số 238/QD-NHNN5, ngày 14/7/1998 của Thống đốc Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam, Giấy phép kinh doanh số: 0106000597 do Sở Kế Hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày  02/06/1998. Vốn điều lệ 200 tỷ VND, được phép huy động vốn bằng 20 lần vốn điều lệ.
Hoạt động kinh doanh của công ty bao gồm:
 
1. Huy động vốn:
   - Nhận tiền gửi có kỳ hạn từ 01 năm trở lên của các tổ chức, cá nhân.
   - Vay vốn ngắn hạn, trung và dài hạn của các tổ chức tài chính trong và ngoài nước.
   - Phát hành các giấy tờ có giá: trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu... có kỳ hạn trên 1 năm để huy động vốn trong nước và ngoài nước khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận.
 
2. Hoạt động cho thuê:
   - Cho thuê tài chính, cho thuê vận hành.
   - Cho thuê hợp vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
   - Tư vấn cho khách hàng về nhưng vấn đề có liên quan đến nghiệp vụ cho thuê tài chính.
   - Thực hiện các hoạt động ngoại hối.
   - Thực hiện các dịch vụ ủy thác, bảo lãnh, quản lý tài sản liên quan đến hoạt động cho thuê tài chính.
   - Thực hiện các dịch vụ bảo lãnh.

Để biết thêm các thông tin chi tiết, quý khách vui lòng truy cập website www.alc1.com.vn.
 
Website Agribank
Các tin mới hơn
Bộ máy tổ chức (10/05/2010)

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818