Agribank Cao Bằng tổ chức Hội nghị tập huấn Quy trình giao dịch với khách hàng
(Cập nhật lúc 8:19 ngày 15/4/2014)
Vừa qua, Agribank Cao Bằng tổ chức Hội nghị tập huấn Quy trình giao dịch với khách hàng. Tham gia Hội nghị có các đồng chí trong Ban giám đốc, Trưởng, phó phòng nghiệp vụ Agribank tỉnh; Giám đốc, Trưởng, phó phòng nghiệp vụ các chi nhánh loại III, phòng giao dịch trực thuộc và toàn bộ các GDV Kế toán, Kiểm ngân, Thủ quỹ toàn chi nhánh. Hội nghị chủ yếu tập huấn theo nội dung các văn bản Agribank mới ban hành.  Ngoài ra các đồng trí lãnh đạo phòng Kế toán Ngân quỹ còn hướng dẫn quy trình xử lý lỗi phát sinh trong quản lý ATM và nghiệp vụ chi trả kiều hối qua Agribank.
Tại Hội nghị ông Hoàng Văn Chuyên - Phó Giám đốc Agribank Cao Bằng yêu cầu các chi nhánh thực hiện tốt một số nội dung công việc như: Tập trung nghiên cứu kỹ văn bản Agribank mới ban hành liên quan đến quy trình giao dịch, quy định về luân chuyển và xử lý chứng từ, quy định về nghiệp vụ hậu kiểm và quy định về hạn mức giao dịch tiền mặt. Triển khai thực hiện nghiêm túc mô hình giao dịch mới theo quy định của Agribank, phải đảm bảo an toàn, chính xác, nhanh chóng trong quá trình xử lý nghiệp vụ, đảm bảo đúng chế độ quy định.  Các đồng chí lãnh đạo phòng nghiệp vụ Agribank tỉnh, lãnh đạo các chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc phải chủ động kiểm tra, giám sát, chỉ đạo việc thực hiện quy trình nghiệp vụ mới đạt hiệu quả tốt nhất, đảm bảo hoạt động kinh doanh của đơn vị an toàn, hiệu quả; Làm tốt công tác hậu kiểm tại chi nhánh.
 
 Ông Hoàng Văn Chuyên-Phó Giám đốc Agribank Cao Bằng
phát biểu tại Hội nghị
 
 Lê Quyên - Agribank Cao Bằng
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818