Những sự kiện nổi bật trong hoạt động Công đoàn Agribank năm 2018
(Cập nhật lúc 15:20 ngày 7/1/2019)
Năm 2018, trong không khí thi đua sôi nổi cùng toàn hệ thống thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng thành viên, Ban điều hành Agribank, lập thành tích chào mừng 30 năm ngày thành lập Agribank (26/3/1988-26/3/2018), chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, Công đoàn Agribank đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch và chủ động đổi mới trong phương thức hoạt động cùng đoàn viên, người lao động toàn hệ thống vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Ngành và có nhiều đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank. Sau đây là những sự kiện nổi bật trong hoạt động Công đoàn Agribank năm 2018.
 
Công đoàn Agribank tổ chức thành Công đại Hội lần thứ V
 
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, người lao động trong việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Ngành, Agribank; nâng cao đạo đức nghề nghiệp,đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí  Minh. Bám sát chủ trương, Nghị quyết, chương trình hành động của Hội đồng thành viên, Ban Điều hành Agribank ban hành chương trình hành động trong hệ thống Công đoàn Agribank về thực hiện Nghị quyết số 01 của Hội đồng thành viên Agribank để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018. Đặc biệt năm 2018 Agribank triển khai Phương án tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020, Công đoàn Agribank cùng các cấp Công đoàn trong toàn hệ thống tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến tới đoàn viên, người lao động về chủ trương cổ phần hóa Agribank và các chế độ chính sách đối với đoàn viên, người lao động khi thực hiện cổ phần hóa, qua đó đã góp phần cùng Agribank hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018. Các tỷ lệ an toàn hoạt động đảm bảo theo quy định của Ngân hàng nhà nước. Năm 2018, thu nhập của đoàn viên, người lao động được đảm bảo.
 
2. Thực hiện kế hoạch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VI và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; Công đoàn Agribank tổ chức thành công Đại hội công đoàn Agribank lần thứ V - Nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đại hội thể hiện sự đoàn kết, tập trung dân chủ, đồng lòng của gần 4 vạn đoàn viên và người lao động trong toàn hệ thống. Đại hội thể hiện sự quyết tâm trong nhiệm kỳ mới, nối tiếp truyền thống, nâng cao chất lượng hoạt động trên các mặt hoạt động, cùng tập thể đoàn viên và người lao động Agribabnk lập nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình; sát cánh đồng hành cùng Agribank ngày một phát triển bền vững. Sau Đại hội, Công đoàn Agribank triển khai xây dựng và ban hành hệ thống quy chế áp dụng trong toàn hệ thống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2018-2023. 
 
3. Tổ chức đoàn Đại biểu tham gia và góp phần vào thành công của Đại Hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lần thứ VI, được tổ chức tại thủ đô Hà Nội. Đại hội lần này là Đại hội “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, khẳng định quyết tâm của các cấp công đoàn, toàn thể ĐV-NLĐ ngành Ngân hàng tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động, xây dựng Công đoàn Ngân hàng Việt Nam lớn mạnh, tạo bước phát triển mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho đoàn viên, thể hiện rõ nét nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người lao động, xây dựng quan hệ lao động phát triển bền vững, phát huy vai trò quan trọng của công nhân, viên chức, lao động trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 
 
 
Công đoàn Agribank tham gia công tác thông tin tuyên truyền 
tiếp thị tại Đại Hội lần thứ VI Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

4. Bám sát nhiệm vụ chính trị của Agribank, phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động, đặc biệt là phát động phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh năm và các hoạt động chào mừng 30 năm thành lập Agribank, như: phong trào thi đua Lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh năm 2018; phong trào Nữ viên chức, lao động Agribank thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Agribank…, nhằm khơi dậy lòng yêu nước, tính chủ động, sáng tạo, đổi mới  tác phong phục vụ khách hàng, xây dựng hình ảnh người cán bộ Agribank vừa hồng, vừa chuyên, phát huy hết năng lực, hăng say làm việc với chất lượng ngày càng cao, chung tay xây dựng Agribank ngày càng phát triển.
 
Qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu xuất sắc được Tổng LĐLĐVN, Công đoàn NHVN, Hội đồng thành viên, Ban Điều hành Agribank tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Kết thúc năm 2018, toàn hệ thống có 515 tập thể và 3432 cá nhân được các Cấp Công đoàn tặng Cờ, Bằng khen, Giấy khen. Đặc biệt tại Lễ kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, với những đóng góp to lớn của mình vào thành tích chung của Công đoàn NHVN, Công đoàn Agribank vinh dự  có  07 tập thể và 10 cá nhân được Tổng LĐLĐVN, Thống đốc Ngân hàng NNVN, Công đoàn NHVN trao tặng cờ, Băng khen với danh hiệu là tập thể và các nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh…
 
5. Làm tốt công tác tham gia quản lý, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong năm 2017, Công đoàn Agribank tổ chức cho gần 7.000 đoàn viên, người lao động đi nghỉ dưỡng tại các khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ của Agribank, với tổng số tiền gần 40 tỷ đồng.
 
6. Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023, mà trước mắt là tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, Công đoàn Agribank đã chỉ đạo và tổ chức triển khai các hoạt động của tổ chức Công đoàn khu vực, đồng thời đẩy mạnh việc tổ chức họp giao ban các “Khu vực Công đoàn” trong toàn hệ thống. Tại các kỳ họp giao Ban, Công đoàn Agribank, phối hợp với các CĐCS tổ chức giao lưu thể thao tại các cụm khu vực, được đông đảo ĐV-NLĐ trong khu vực tham gia; qua đó góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ; thể dục, thể thao trong hệ thống, giúp ĐV-NLĐ thêm yêu ngành, yêu nghề, tăng cường rèn luyện thân thể, hăng hái lao động, sản xuất, nâng cao chất lượng công việc, góp phần cùng chuyên môn thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn năm 2018. 
 
7. Thực hiện Nghị quyết Ban Thường vụ Công đoàn Agribank lần thứ I nhiệm kỳ V (2018-2023) về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2018, tuyên truyền kết quả Đại hội Công đoàn Agribank lần thứ V, chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Agribank; trong thời gian 2 tháng, từ 01/10 - 30/11 năm 2018, Công đoàn Agribank kết hợp với Ban tổ chức Hội thi Thanh niên Agribank Tài năng tổ chức thành công vòng loại khu vực Hội diễn Nghệ thuật quần chúng lần thứ III và Thanh niên Tài năng tại 08 khu vực trên toàn quốc, với gần 5.000 diễn viên không chuyên là đoàn viên, người lao động tại 164 Công đoàn cơ sở Agribank tham gia. Nhân dịp này, Agribank đã trao tặng trên 20 tỷ đồng an sinh xã hội cho một số tỉnh, thành có đơn vị Agribank đăng cai. Hội diễn Nghệ thuật quần chúng lần thứ III và Thanh niên tài năng đã thành công tốt đẹp, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động Agribank tham gia, khẳng định phong trào văn hóa nghệ thuật, thi đua học tập nâng cao kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ được thực hiện thường xuyên, liên tục, đi vào cuộc sống với cả chiều sâu và bề rộng; đây chính là môi trường thử thách, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế trong khu vực và thế giới của Agribank trong tương lai.
 
8. Công tác an sinh xã hội, xã hội từ thiện được đẩy mạnh triển khai trong toàn hệ thống, một mặt tổ chức tuyên truyền vận động toàn thể đoàn viên, người lao động đóng góp ủng hộ; đồng thời triển khai làm tốt công tác xã hội từ thiện, công tác đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội với tổng số tiền là 383 tỷ đồng. Năm 2018, Công đoàn Agribank đặc biệt quan tâm đến ĐV-NLĐ Agribank có hoàn cảnh đặc biệt toàn hệ thống, trích quỹ tình nghĩa của Agribank thăm hỏi, hỗ trợ cho 134 đoàn viên, người lao động không may mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn, tử vong, với tổng số tiền gần 2,4 tỷ đồng; đặc biệt nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2017, Công đoàn Agribank tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 716 trường hợp Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sỹ có con đang công tác tại Agribank, đoàn viên và người lao động là thương binh trong toàn hệ thống Agribank với tổng số tiền 716 triệu đồng.
 
9. Hoạt động nữ công có nhiều điểm nhấn và khởi sắc trong năm 2018, phong trào “Giỏi việc Ngân hàng, đảm việc nhà” được chú trọng và đẩy mạnh, được đội ngũ nữ đoàn viên, người lao động hưởng ứng tích cực và đạt kết quả cao. Bên cạnh việc quan tâm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, người lao động, Công đoàn Agribank còn luôn quan tâm đến trẻ em là con đoàn viên, người lao động trong toàn hệ thống; tổ chức chăm lo, thăm hỏi, biểu dương khen thưởng, tạo các sân chơi lành mạnh bổ ích cho các cháu tham gia. Tiểu biểu trong năm 2018, Công đoàn Agribank tổ chức trao quà cho các cháu mắc bệnh hiểm nghèo, dị tật bẩm sinh là con đoàn viên, người lao động toàn hệ thống mỗi cháu 5 triệu đồng, với tổng số tiền là 1.375 triệu đồng; tặng con đoàn viên là học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm 2018 với tổng số tiền 602,5 triệu đồng.
 
10. Tổ chức tham gia các chương trình hội nghị, học tập quán triệt Nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; qua đó kịp thời nắm được những quan điểm cơ bản và những điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, để nâng cao nhận thức, triển khai thống nhất sáng tạo trong thực tiễn công tác, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt, là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 của các cấp Công đoàn Việt Nam nói chung và đối với Công đoàn Agribank nói riêng. Với truyền thống vốn có của mình, Công đoàn các cấp cùng đoàn viên, người lao động toàn hệ thống tiếp tục học tập, lao động theo đúng tinh thần mà Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã đề ra; đóng góp thành tích của mình xây dựng hệ thống Công đoàn Ngân hàng Việt Nam ngày càng vững mạnh.
 
Khép lại năm 2018, với những nỗ lực cố gắng và những thành tích nổi bật của Công đoàn các cấp, cùng đoàn viên, người lao động toàn hệ thống, đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn hệ thống, đưa Agribank phát triển và được vinh danh trong tốp 10 bảng xếp hạng VNR 500, tốp 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2018 và cũng là Ngân hàng đứng đầu trong hệ thống NHTM Việt Nam tại bảng xếp hạng này.
 
Một số hoạt động của Công đoàn Agribank năm 2018 
 
 
                
 
 
 
                                                    Đặng Thị Hồng – Công đoàn Agribank 
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818