Agribank Quảng Ngãi triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2019
(Cập nhật lúc 14:28 ngày 27/2/2019)

Hội nghị được Agribank Quảng Ngãi tổ chức nhằm đánh giá hoạt động kinh doanh năm 2018 và đưa ra mục tiêu kinh doanh và các giải pháp hoạt động kinh doanh trọng tâm trong năm 2019.

Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp kinh doanh năm 2019; Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018, triển khai nhiệm vụ công đoàn năm 2019; phát động thi đua năm 2019.

Năm 2018, hoạt động kinh doanh của Agribank Quảng Ngãi phát triển ổn định, bền vững, các chỉ tiêu kinh doanh đều tăng trưởng cao so với năm trước, đơn vị đã hoàn thành tốt  tất cả các chỉ tiêu kế hoạch do Agribank giao, cụ thể: Tổng nguồn vốn huy động đến 31/12/ 2018 đạt  10.675 tỷ đồng, tăng 1.468 tỷ đồng  tỷ lệ tăng trưởng 15,9% đạt 101,6% kế hoạch năm 2018; Tổng dư nợ đến 31/12/2018 đạt 9.568 tỷ đồng, tăng 1.429 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 17,6%  so  năm 2017, đạt 99.9% kế hoạch năm 2018. XLRR năm 2018 đạt 96,3 tỷ đồng, thu hồi nợ đã xử lý rủi ro  38,8 tỷ đồng, đạt 129.3%. Tổng thu dịch vụ đến 31/12/2018 đạt 31.159 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch năm. Lợi nhuận khoán tài chính 214,6 tỷ đồng, đạt 119% kế hoạch năm…

Trong năm qua, Chi nhánh đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, chú trọng công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần, điều kiện làm việc được cải thiện, trang bị đầy đủ về cơ sở vật chất, thường xuyên tập huấn, đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho người lao động, quyền lợi của người lao động được công khai, thu nhập được đảm bảo. Hoạt động từ thiện, an sinh xã hội được thực hiện tốt, thể hiện nghĩa cử cao đẹp của mỗi cán bộ trong chi nhánh, đồng thời cũng nêu cao trách nhiệm của Agribank đối với cộng đồng xã hội.

 

Giám đốc Đinh Văn Công khen thưởng các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh
 
Công tác thi đua khen thưởng năm 2018 đã được tổ chức, triển khai đồng bộ và kịp thời, có hiệu quả trong hệ thống Agribank Quảng Ngãi. Năm 2018 là một năm thành công về nhiều mặt trong công tác thi đua khen thưởng. Hội nghị đã vinh danh và khen thưởng các cá nhân và đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong việc góp phần tăng thu dịch vụ cao trong hai tháng cuối năm 2018 và  đóng góp vào thành công chung của chi nhánh Quảng Ngãi.

Hội nghị đã tập trung thảo luận những kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế trong năm 2018 và phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2019.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Văn Công, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Agribank Quảng Ngãi chỉ đạo những nội dung cụ thể cần tập trung quan tâm và chỉ đạo toàn chi nhánh khẩn trương thực hiện, đồng thời phát động phong trào thi đua lập thành tích đến từng người lao động, tạo không khí thi đua, quyết tâm ngay từ đầu năm.


        Bích Diễm – Agribank Quảng Ngãi

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818