Hội nghị giao ban Trụ sở chính và khu vực Tây Nam Bộ tháng 02/2019
(Cập nhật lúc 16:25 ngày 28/2/2019)
Ngày 26/02/2019, tại thành phố Cần Thơ, Agribank tổ chức “Hội nghị Giao ban Trụ sở chính và khu vực Tây Nam Bộ tháng 02/2019”.
Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Tiết Văn Thành - Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc; các đồng chí là Thành viên HĐTV; các đồng chí Phó Tổng Giám đốc; Thành viên Ban Kiểm soát; Kế toán trưởng Agribank; đại diện Đảng uỷ, Công đoàn Agribank; đại diện Lãnh đạo các Uỷ Ban, Ban, Trung tâm, Đơn vị sự nghiệp tại Trụ sở chính; Lãnh đạo Văn phòng đại diện các khu vực; Giám đốc các chi nhánh loại 1, loại 2 thuộc khu vực Tây Nam Bộ.
 
Tại hội nghị, ông Đoàn Ngọc Lưu - Trưởng ban Kế hoạch Nguồn vốn trình bày Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 02 tháng đầu năm 2019 của toàn hệ thống, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 3 và những tháng tiếp theo năm 2019. Tính đến ngày 20/02/2019, vốn huy động thị trường 1đạt gần 1.200.000 tỷ đồng, tăng gần 20.700 tỷ đồng so với đầu năm; dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1.000.000 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn đạt gần 700.000 tỷ đồng; luỹ kế thu dịch vụ trên 800 tỷ đồng; tổng thu nhập đạt gần 10.000 tỷ đồng. Tiếp nối thành công của năm 2018, ngay từ những ngày đầu năm 2019, Agribank đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2019 và báo cáo Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, phân công triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019 theo Nghị quyết 01, 05/NQ-HĐTV của HĐTV, chỉ thị 01/CT-NHNN của Thống đốc NHNN và các Nghị quyết 01,02/NQ-CP năm 2019, xây dựng chương trình công tác trọng tâm tháng 3 và những tháng tiếp theo trong đó nhấn mạnh công tác cổ phần hoá, công tác tín dụng, xử lý và thu hồi nợ xấu, đồng thời nâng cao vai trò và trách nhiệm của công tác kiểm tra, kiểm soát và pháp chế để hạn chế rủi ro trong kinh doanh.
 
 
 
Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Văn phòng đại diện Tây Nam Bộ trinh bày Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh tháng 2/2019 của các chi nhánh trong khu vực và nêu ra các giải pháp trọng tâm năm 2019. Đến ngày 20/02/2019, tổng vốn huy động khu vực đạt trên 130.000 tỷ đồng; dư nợ đạt trên 145.000 tỷ đồng. Trong tháng 3 và những tháng tiếp theo, các chi nhánh trong khu vực thực hiện nghiêm túc việc triển khai, quán triệt đến tất cả cán bộ các quy chế, cơ chế của NHNN, quy định của Agribank đồng thời xây dựng chương trình hành động cụ thể trên cơ sở bám sát các nội dung, giải pháp chủ yếu theo Nghị Quyết 01/NQ-HĐTV cũng như kế hoạch, chương trình hành động của Tổng Giám đốc, thực hiện quyết liệt các kế hoạch đã xây dựng, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh tháng, quý, năm 2019.
 
Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu dự hội nghị đã tập trung phát biểu ý kiến, phân tích tình hình hoạt động của các chi nhánh, những khó khăn, vướng mắc, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kinh doanh tại từng đơn vị trong thời gian tới.
 
 
Tổng Giám đốc Agribank Tiết Văn Thành phát biểu tại Hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo và giải đáp vướng mắc của các đại biểu về dự hội nghị, ông Tiết Văn Thành - Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc khẳng định việc chỉ chấp thuận cho giảm các phòng giao dịch hoạt động không hiệu quả, không có môi trường kinh doanh, còn lại các nguyên nhân khác sẽ phải xem xét lại. Trong năm 2019, xem xét sửa đổi cơ chế cho phù hợp, trang bị thêm máy CDM, tập trung triển khai thực hiện một số nhóm giải pháp chủ yếu để khắc phục những tồn tại, hạn chế, giúp giảm lực lượng nhưng tăng năng suất lao động, giảm rủi ro, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh.
 
Kết thúc Hội nghị, Tổng Giám đốc chỉ đạo các Ban Trụ sở chính sớm thực hiện tổng kết các chuyên đề, giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 cho các chi nhánh phù hợp với định hướng của HĐTV tại Nghị quyết 01/NQ-HĐTV năm 2019, tình hình thực tế và năng lực quản lý của chi nhánh. Tại từng chi nhánh thực hiện rà soát, kiện toàn hệ thống các quy chế, quy định nội bộ để phát huy hiệu quả các công cụ quản trị điều hành, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Minh Lý – VPĐD Agribank KV Tây Nam Bộ
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818