Agribank Cao Bằng tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2019
(Cập nhật lúc 9:15 ngày 5/3/2019)
Từ ngày 18/02/2019 đến hết ngày 28/02/2019 các đồng chí trong Ban Giám đốc, lãnh đạo phòng nghiệp vụ Agribank chi nhánh tỉnh Cao Bằng đã tham gia chỉ đạo Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh tại 14 chi nhánh trực thuộc.
Trong năm 2018, hoạt động kinh doanh của Agribank tỉnh Cao Bằng đã có bước tăng trưởng ổn định và hoàn thành tốt các mục tiêu, định hướng kinh doanh đề ra. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu đến 31/12/2018 như sau:
Tổng nguồn vốn đạt 8.197 tỷ đồng, tăng so với đầu năm 913 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 12,5%, trong đó tiền gửi dân cư đạt 7.105 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 86,7%/tổng nguồn vốn. 
 
 
 
 
Dư nợ đạt 4.235 tỷ đồng, tăng 419 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 10,9%, đạt 99,9% kế hoạch Agribank giao. Trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm tỷ trọng 70% trên tổng dư nợ; tỷ lệ nợ xấu là 0,42%.
Mục tiêu năm 2019, nguồn vốn huy động tăng 10% trở lên; dư nợ tăng 11% trở lên, tỷ lệ nợ xấu dưới 0,8%/ tổng dư nợ; doanh thu phí dịch vụ tăng từ 15% trở lên; tài chính phấn đấu tiền lương CBVC không thấp hơn năm 2018. Căn cứ mục tiêu trên tập thể cán bộ Agribank chi nhánh Cao Bằng quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh doanh năm 2019 đã đề ra.
     Thu Hương – Agribank Cao Bằng

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818