Đảng bộ Agribank Long An triển khai quán triệt chuyên đề năm 2019 “Học tập làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh” và di chúc của Bác
(Cập nhật lúc 14:32 ngày 11/3/2019)
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, sáng ngày 09/3/2019 vừa qua, Đảng bộ Agribank Long An tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  Đến dự triển khai nội dung Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thảnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan doanh nghiệp và đồng chí Nguyễn Kim Thài - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Agribank chi nhánh Long An cùng 200 đảng viên, quần chúng tham dự Hội nghị. 
Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thảnh chia sẻ tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ; tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hành động thường xuyên, tự giác của mỗi cá nhân và tập thể, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới đất nước, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh trong giai đoạn hiện nay.

 
Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Thảnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan doanh nghiệp - chia sẻ nội dung chuyên đề Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2019 tại Hội nghị

Nguồn gốc của sự hình thành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta; Các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc (yêu nước, ý chí độc lập, tự cường đoàn kết, cần cù, sáng tạo…); Tinh hoa đạo đức nhân loại (tiếp thu có chọn lọc, phê phán các quan điểm các trường phái triết học, quan điểm tư tưởng cổ, kim, đông, tây…); Phẩm chất cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh (tư duy độc lập, tự chủ sáng tạo, sự khổ công học tập, ý chí…).
 
Phong cách Hồ Chí Minh tôn trọng nhân dân xuất phát một cách tự nhiên từ nhân cách, cuộc đời, cái tâm, cái đức vì nước, vì dân của Người. Hồ Chí Minh là con người sinh ra từ nhân dân, sống giữa lòng dân và cuối đời lại muốn trở về với nhân dân. Người thường nói không có nhân dân thì không có Bác. Hồ Chí Minh có trái tim đập cùng nhịp, có tâm hồn biết xót xa đến thân phận của những người cùng khổ, của nhân dân. Chính nhân cách lớn và cuộc đời oanh liệt của Hồ Chí Minh đã tạo ra phong cách tôn trọng nhân dân ở Người.
 

 Đ/c Nguyễn Kim Thài - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Agribank Long An phát biểu tại Hội nghị
 
Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Thài - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Agribank Long An phát biểu cảm ơn Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Thảnh đã cô đọng truyền đạt nội dung cốt lỗi lắng sâu vào mỗi người và chỉ đạo mỗi cán bộ, đảng viên Agribank Long An phải luôn trau dồi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng ngày từ những việc làm nhỏ, mọi lúc mọi nơi. Nói đi đôi với làm, liên hệ ứng dụng “Học tập làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh” trong công việc, chức trách nhiệm vụ được phân công. Năm 2019, nhiệm vụ đặt ra rất khó khăn nhưng với truyền thống, tinh thần đoàn kết nội bộ, Agribank Long An quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ được giao. 

Bích Hồng - Agribank Long An
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818