Agribank: Đẩy mạnh ngân hàng bán lẻ trên nền tảng phát triển Công nghệ thông tin
(Cập nhật lúc 9:29 ngày 19/3/2019)
Một trong những yếu tố dẫn đến con số lợi nhuận đột phá của hệ thống ngân hàng năm 2018 là hầu hết thu nhập ngoài lãi của các ngân hàng tăng lên phù hợp với định hướng giảm dần phụ thuộc vào cho vay truyền thống và Agribank cũng không là ngoại lệ.
Kết thúc năm 2018, Agribank có tổng tài sản đạt gần 1 triệu 300 nghìn tỷ đồng; Nguồn vốn huy động đạt hơn 1 triệu 200 nghìn tỷ đồng; Dư nợ đạt gần 1 triệu 100 nghìn tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 7.525 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước tới nay. Để có được những con số ấn tượng này đó là đóng góp từ các hoạt động thẻ, kinh ngoại hối, ngân hàng điện tử, uỷ thác đại lý… tăng trưởng mạnh mẽ và góp phần mở rộng tỷ trọng đóng góp của thu nhập ngoài lãi trong tổng thu nhập hoạt động. Cụ thể: tính đến 31/12/2018, doanh thu dịch vụ toàn hệ thống đạt 5.378 tỷ đồng, tăng +21,1% (+935,7 tỷ đồng) so với năm 2017, hoàn thành 103,4% kế hoạch năm 2018; có 8/9 nhóm dịch vụ tăng trưởng so với năm 2017, trong đó nhóm dịch vụ thẻ, ngân quỹ, thu ròng kinh doanh ngoại hối, ủy thác đại lý tăng trưởng mạnh lần lượt là (56%, 26%, 21%). Nhóm thanh toán trong nước tiếp tục giữ tỷ trọng lớn nhất (35%), nhóm sản phẩm dịch vụ (SPDV)  mới, hiện đại (thẻ, E-banking) có xu hướng tăng trong tổng thu dịch vụ.
 
 

 
Những con số biết nói
 
Nhiều năm trở lại đây, người dân đã tiếp cận tốt hơn tới dịch vụ ngân hàng. Tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán trung bình giảm dần qua các năm, về gần 11% vào cuối quý 4 năm 2018 và mục tiêu đặt ra là đến cuối năm 2020, con số này dưới 10%. Theo đó, các ngân hàng Việt Nam đã có những bước chuyển sang ngân hàng bán lẻ mạnh mẽ hơn. Đây cũng là bước đi phù hợp với xu hướng phát triển và chủ trương của nhà nước nhằm giảm thanh toán không dùng tiền mặt. Cùng với đó là sự xuất hiện của hàng loạt các tổ chức Fintech cũng đòi hỏi các ngân hàng thương mại tại Việt Nam cần chú trọng đầu tư và hợp tác phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại.
 
Nắm bắt được xu hướng này, Agribank đã đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh Thẻ và đã đạt được kết quả khả quan với tăng trưởng 56% so với năm 2017, hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2018 (đạt 125%). Dịch vụ Thẻ của Agribank tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng, phát triển ổn định cả về quy mô, số lượng và chất lượng dịch vụ, giữ vững vị trí TOP 3 ngân hàng dẫn đầu thị trường. Đến 31/12/2018, tổng số thẻ phát hành lũy kế đạt trên 24,2 triệu tăng 13% (trong đó số thẻ còn hiệu lực đạt trên 11,5 triệu), chiếm thị phần 16%. Nguồn tiền gửi không kỳ hạn qua thẻ đạt 32,8 nghìn tỷ; Doanh số thanh toán và doanh số sử dụng thẻ lần lượt đạt trên 502 và 403 nghìn tỷ; Số lượng ATM đạt 2.879 máy (chiếm 15,4% thị phần); EDC/POS đạt 21.320 thiết bị (chiếm 11%).
 
Cùng có kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2018 là nhóm dịch vụ ngân quỹ và quản lý tiền tệ. Theo đó, thu từ dịch vụ ngân quỹ đến 31/12/2018 đạt 210 tỷ đồng, tăng trưởng +26% so với năm 2017, đạt 115% kế hoạch năm 2018, trong đó thu từ dịch vụ ngân quỹ đạt 209 tỷ đồng, thu từ dịch vụ bảo quản tài sản đạt 0,8 tỷ đồng; Thu từ dịch vụ ủy thác và đại lý chủ yếu tập trung từ dịch vụ liên kết Ngân hàng bảo hiểm đến 31/12/2018 đạt 254 tỷ đồng, tăng trưởng +21% so với năm 2017, đạt 101% kế hoạch năm 2018.
 
Hiện có 166 chi nhánh Agribank trên toàn quốc ký Hợp đồng đại lý với Công ty Cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (ABIC). Kết quả doanh thu đạt 1.169,4 tỷ đồng, tăng +14,4% so với năm 2017, trong đó doanh thu phí bảo an tín dụng đạt 1.007,8 tỷ đồng, tăng +14,1%. Doanh thu hoa hồng bảo hiểm của Agribank từ ABIC năm 2018 đạt 239,6 tỷ đồng, tăng +11,6% so với năm 2017; Phí dịch vụ thu hộ phí bảo hiểm với Prudential đạt 3,8 tỷ đồng, doanh số thu hộ phí bảo hiểm đạt 7.666 tỷ đồng, doanh số thu hộ phí bảo hiểm cho Dai-ichi Life đạt 936 tỷ đồng, phí hoa hồng đạt 756 triệu đồng. Doanh số thu hộ phí bảo hiểm cho Chubb Việt Nam đạt 22,9 tỷ đồng.
 
Đặc biệt, thu từ dịch vụ E-Banking của Agribank đến 31/12/2018 đạt 390 tỷ đồng, tăng trưởng +12% so với năm 2017. Số khách hàng sử dụng đạt khoảng 7,35 triệu khách hàng. Tỷ lệ khách hàng có tài khoản thanh toán sử dụng dịch vụ mobile banking đạt 65% (năm 2017 đạt 56,7%). Thu phí các dịch vụ mobile banking cụ thể: SMS biến động số dư tài khoản TGTT đạt 211 tỷ đồng; SMS nhắc nợ tiền vay đạt 34 tỷ đồng (giảm 41 tỷ đồng so năm 2017); Apaybill đạt 1,4 tỷ đồng, Vntopup đạt 20,5 tỷ đồng, E-mobile banking đạt 58,8 tỷ đồng, Mplus đạt 0,21 tỷ đồng, nhờ thu tự động đạt 0,23 tỷ đồng. “Đặc biệt, năm 2018, Agribank đã phát triển nhiều dịch vụ E-banking mới góp phần đa dạng SPDV Agribank, tăng tiện ích dịch vụ tài khoản thanh toán, phát triển các kênh phân phối hiện đại, làm tiền đề phát triển, tăng thu phí dịch vụ trong năm 2019 và giai đoạn tiếp theo”, ông Nguyễn Hải Long - Phó Tổng Giám đốc Agribank cho biết.
 
 
 
Những giải pháp tăng thu từ sản phẩm dịch vụ (SPDV) của Agribank
 
Để thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 01/NQ-HĐTV của Hội đồng thành viên kế hoạch kinh doanh năm 2019, Agribank phấn đấu tăng trưởng doanh thu phí dịch vụ năm 2019 tăng từ 15%-17% so với năm 2018, trên cơ sở phát huy lợi thế về mạng lưới, cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ với chất lượng cao dựa trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Agribank triển khai một số giải pháp trọng tâm như sau: (i) Tận dụng thế mạng lưới rộng để phát huy, lan tỏa sức mạnh truyền thông trong công tác tiếp thị, quảng bá, bán chéo sản phẩm SPDV cho khách hàng. Thực hiện đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả các chương trình quảng bá, khuyến mại sản phẩm dịch vụ của Agribank, hưởng ứng và phát động các chương trình thi đua, khen thưởng chung toàn hệ thống và tại chi nhánh; (ii) Chấn chỉnh thái độ, tác phong cán bộ trong giao tiếp, phục vụ khách hàng, bố trí quầy, bàn giao dịch theo đúng quy định của Agribank. Chú trọng công tác khách hàng, giải quyết kịp thời các khiếu nại, thắc mắc, góp ý của khách hàng; (iii) Xây dựng phương án cụ thể triển khai và thực hiện giao khoán các chỉ tiêu phát triển dịch vụ đến toàn bộ đơn vị trực thuộc và người lao động. Gắn kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch với thi đua khen thưởng và phân phối thu nhập; (iv) Đào tạo, tập huấn cho cán bộ tại chi nhánh đồng thời coi trọng tự đào tạo, tự học tập, trao đổi kinh nghiệm triển khai sản phẩm giữa các chi nhánh để cán bộ nắm bắt đầy đủ hệ thống SPDV của Agribank và các kỹ năng tiếp thị, chăm sóc khách hàng; (v) Thường xuyên tư vấn, nâng cao ý thức, khuyến cáo, cảnh báo khách hàng tuân thủ các hướng dẫn về bảo mật và an toàn dịch vụ như giữ bí mật user, password, OTP, an toàn giao dịch trên mạng, bảo quản thẻ, bảo mật tài khoản, thông tin giao dịch... khi sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử; (vi) Tăng cường kiểm tra giám sát tuân thủ quy trình nghiệp vụ, kiểm tra kiểm soát hoạt động sản phẩm dịch vụ tại đơn vị và chi nhánh trực thuộc.
Minh Trung - Trụ sở chính 

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818