Agribank Thái Nguyên triển khai nhiệm vụ kinh doanh Qúy II năm 2019
(Cập nhật lúc 13:48 ngày 10/4/2019)
Ngày 07/3/2019, Agribank Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị Sơ kết hoạt động kinh doanh quý I, triển khai nhiệm vụ kinh doanh quý II năm 2019. 
 
 Đồng chí Nguyễn Văn Thành- Giám đốc Agribank tỉnh Thái Nguyên phát biểu và chỉ đạo Hội nghị.
 
Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết hoạt động kinh doanh quý I và triển khai nhiệm vụ kinh doanh quý II năm 2019 của chuyên môn; Báo cáo đánh giá hoạt động công đoàn quý I, mục tiêu nhiệm vụ công đoàn quý II năm 2019; Báo cáo đánh giá công tác tài chính quý I, mục tiêu giải pháp tài chính quý II năm 2019. Đến 31/3/2019, tổng nguồn vốn huy động đạt 15.210 tỷ đồng, tăng so đầu năm 776 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 5,4%; Tổng dư nợ đạt 11.312 tỷ đồng, giảm so đầu năm 118 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 1%; Nợ xấu 0,48%/tổng dư nợ; Thu nợ đã xử lý rủi ro đạt 18,8% kế hoạch năm 2019; Thu dịch vụ đạt 23% kế hoạch năm 2019; Quỹ thu nhập đạt 23,6% kế hoạch năm 2019 Agribank giao.
 
 
 Đồng chí Nguyễn Văn Thành- Giám đốc Agribank tỉnh Thái Nguyên
 trao thưởng huy động vốn cho các cá nhân đạt giải.
 
Hội nghị đã tập trung thảo luận những kết quả đạt được và những mặt còn tồn tại, hạn chế trong quý I, phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh doanh quý II năm 2019, mục tiêu và các giải pháp trọng tâm để phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh đề ra; Hội nghị đã khen thưởng cho tập thể và cá nhân đã đạt thành tích cao trong đợt phát động thi đua về công tác huy động vốn quý I năm 2019.
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đã biểu dương những thành tích của các chi nhánh và của Giám đốc các chi nhánh loại II trực thuộc trong quý I năm 2019; đẩy mạnh phong trào thi đua, triển khai đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh quý II  và cả năm 2019.
 
Phạm Thị Hằng – Agribank tỉnh Thái Nguyên

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818