Agribank Trà Vinh tổ chức thành công Hội nghị đại biểu người lao động năm 2019
(Cập nhật lúc 9:34 ngày 20/5/2019)
Ngày 18/05/2019, Ban Giám đốc cùng Công đoàn cơ sở Agribank Trà Vinh tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động lần thứ XVII năm 2019.
Tham dự hội nghị có 83 đại biểu, trong đó có 21 đại biểu đương nhiên gồm các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng bộ, Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Trưởng phòng Kế toán Ngân quỹ, Trưởng phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ và 62 đại biểu được bầu từ Hội nghị người lao động của các Công đoàn Cơ sở thành viên trực thuộc.

Đại biểu dự hội nghị được nghe báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2019; báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, kết quả thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến ngưởi lao động, công khai tài chính, kết quả giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong hoạt động kinh doanh và việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Hội nghị tổng kết các phong trào thi đua và khen thưởng năm 2018; bầu thành viên đại diện cho tập thể lao động tham gia đối thoại định kỳ.

Tại hội nghị, ông Giang Văn Dũng - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Agribank Trà Vinh đánh giá: Năm 2018 hoạt động kinh doanh của Agribank Trà Vinh đã có bước phát triển đáng kể, nguồn vốn tập trung đầu tư vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế sản xuất nông nghiệp, nuôi thủy hải sản dựa trên nền tảng công nghệ cao, phát triển kinh tế địa phương và các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới... Dư nợ tăng trưởng trên 16% (số tuyệt đối trên 1.140 tỷ đồng), đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn chiếm trên 90% so với tổng dư nợ, chiếm 35% thị phần so với dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Năm 2018, với sự quyết tâm trong chỉ đạo điều hành, vận dụng nhiều giải pháp thiết thực, hợp lý của Ban Giám đốc, sự đoàn kết nhất trí của toàn thể cán bộ, viên chức chi nhánh hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Agribank giao.
 
Qua 4 tháng đầu năm 2019, chi nhánh duy trì hoạt động kinh doanh theo hướng phát triển hiệu quả, ổn định và bền vững, nguồn vốn huy động tăng trên 350 tỷ đồng tỷ lệ tăng 6,1%, dư nợ tăng trên 390 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 4,8%, các chỉ tiêu khác đạt từ 30-35%, đảm bảo đời sống cho cán bộ viên chức và lao động, thu nhập ổn định, không thấp hơn năm trước.    
 
Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ thẳng thắn, hội nghị dành nhiều thời gian cho đại biểu thảo luận về những vấn đề có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh như: Chỉ tiêu nguồn vốn huy động, tăng trưởng dư nợ, tỷ lệ nợ xấu, thu hồi nợ xấu, nợ bán cho VAMC, nợ đã xử lý rủi ro, doanh thu dịch vụ và kết quả tài chính… trên cơ sở chỉ tiêu Agribank giao. Hội nghị đề ra 12 giải pháp để thực hiện nhằm hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch trên giao. Năm 2019 phấn đấu đủ lương V1 và thù lao V2, hoàn thành các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
 
 
Ông Giang Văn Dũng - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Agribank Trà Vinh - trao thưởng cho các Công đoàn cơ sở thành viên xuất sắc năm 2018
 
Tại hội nghị, khen thưởng cho 10 tập thể “Công đoàn cơ sở thành viên vững mạnh xuất sắc”, 307 cá nhân đạt đoàn viên công đoàn xuất sắc, 142 cá nhân đạt danh hiệu Phụ nữ 2 giỏi “Giỏi việc Ngân hàng  - Đảm việc nhà”, qua các phong trào thi đua năm 2018, đồng thời đề nghị Công đoàn cấp trên khen thưởng cho 2 tập thể danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”; “Công đoàn cơ sở thành viên vững mạnh xuất sắc” và 2 tập thể vững mạnh từng phong trào, 23 giấy khen cá nhân các phong trào Công đoàn phát động. Chuyên môn đề nghị cấp trên khen 3 tập thể lao động xuất sắc, 1 bằng khen của Thống đốc, 15 bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh và danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 49 lao động giỏi đạt thành tích xuất sắc năm 2018. 
 
Để tạo động lực cho người lao động, Agribank Trà Vinh phát động 10 phong trào thi đua để cán bộ viên chức đăng ký, phấn đấu thực hiện nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 Agribank giao.
 
Đỗ Tam Lược - Agribank Trà Vinh
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818