Agribank Bình Định sơ kết thực hiện Thỏa thuận liên tịch về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
(Cập nhật lúc 13:41 ngày 3/6/2019)
Ngày 30/05/2019, Agribank Bình Định phối hợp với Hội Nông dân(HND tỉnh) và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định (Hội LHPN tỉnh) tổ chức sơ kết 02 năm triển khai Thỏa thuận liên tịch về phối hợp thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
Hội nghị đã nghe bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Giám đốc Agribank Bình Định, báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện thỏa thuận liên tịch giữa HND tỉnh (Thỏa thuận liên tịch số 01/HND-NHNoBĐ ngày 16/11/2016) và Hội LHPN tỉnh (Thỏa thuận liên tịch số 02/HND-NHNoBĐ ngày 20/04/2017), mục tiêu và giải pháp thực hiện trong thời gian tới. 
 
 

Sau khi ký kết Thỏa thuận liên tịch, Agribank Bình Định và các bên đã thành lập Ban chỉ đạo ở cấp tỉnh, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai cụ thể. Ở cấp huyện, Hội Nông dân, Hội LHPN và các chi nhánh Agribank của 11/11 huyện, thị xã, thành phố ký chương trình phối hợp để triển khai thực hiện.
 
 

 
Kết quả đến hết Quý I/2019, có 10/12 chi nhánh Agribank Bình Định triển khai cho vay qua tổ Hội Nông dân và 7/12 chi nhánh triển khai cho vay qua tổ Hội LHPN. Tổng dư nợ cho vay qua tổ đạt trên 236 tỷ đồng, tăng 97 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 69% so thời điểm 31/12/2016. Dư nợ bình quân mỗi hộ vay là 51 triệu đồng, tỷ lệ thu lãi hàng tháng đạt từ 90 - 95%. Trong đó: Cho vay qua tổ Hội Nông dân là 213 tổ với 3.349 thành viên, dư nợ 193,8 tỷ đồng, tăng 82,8 tỷ đồng; cho vay qua tổ Hội LHPN là 70 tổ với 1.272 thành viên, dư nợ 42,5 tỷ đồng, tăng 13,7 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, Hội nghị cũng đã thẳng thắn đánh giá tốc độ tăng trưởng cho vay qua tổ trong thời gian qua còn chưa tương xứng với tiềm lực, khả năng của các bên. Nguyên nhân chủ yếu là sự phối hợp chỉ đạo giữa Hội Nông dân, Hội LHPN các cấp và các chi nhánh Agribank còn hạn chế, chưa thường xuyên; việc tuyên truyền, phổ biến lợi ích của hội viên khi tham gia tổ vay vốn chưa đủ thuyết phục. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn thành lập tổ vay vốn ở các cấp hội còn xem nhẹ, việc lựa chọn tổ trưởng tổ vay vốn chưa đáp ứng yêu cầu, việc bình xét mức vay chưa thực sự dân chủ, công khai, còn nể nang, cào bằng nên chưa đáp ứng nhu cầu của hội viên… Công tác phối hợp tổ chức tập huấn cho cán bộ hội, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn, chuyển giao kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm sản xuất,... thực hiện chưa thường xuyên. Chưa chú trọng phát động các phong trào thi đua, chưa động viên, khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong quá trình phối hợp để thúc đẩy chương trình phát triển.

Để chương trình phối hợp đạt hiệu quả thiết thực, Hội Nông dân, Hội LHPN và Agribank Bình Định đã thống nhất nhiều giải pháp thực hiện trong thời gian tới, đặt mục tiêu đó là dư nợ cho vay qua tổ tăng trưởng bình quân hàng năm 25%; củng cố, duy trì chất lượng tổ vay vốn đạt loại khá, loại tốt từ 95% trở lên; tỷ lệ thu lãi đạt trên 95%; nợ xấu dưới 1%. Ngoài ra, thông qua hoạt động cho vay qua tổ, Agribank Bình Định mở rộng phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của các hội viên.
 
Nguyễn Xuân Vinh – Agribank Bình Định
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818