Agribank Thanh Hóa triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
(Cập nhật lúc 17:20 ngày 12/7/2019)
Ngày 06/07/2019, Agribank chi nhánh Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Trịnh Ngọc Thanh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị.
6 tháng đầu năm 2019, mặc dù còn gặp những khó khăn song với giải pháp điều hành chủ động, tích cực, sát với thực tế cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ toàn chi nhánh, hoạt động kinh doanh của Agribank chi nhánh tỉnh Thanh Hóa vẫn đạt được những kết quả tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh đều có tốc độ tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước và cơ bản đảm bảo lộ trình kế hoạch; chất lượng các mặt hoạt động được đảm bảo, cụ thể: Tổng nguồn vốn là 14.741 tỷ đồng, tăng 1.128 tỷ đồng so với đầu năm, tốc độ tăng 8,3%, đạt 54,3% kế hoạch; Tổng dư nợ  17.104 tỷ đồng, tăng 1.086 tỷ đồng so với đầu năm, tốc độ tăng 6,8%, đạt 85,4% kế hoạch; Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ nợ xấu nội bảng trên tổng dư nợ chiếm 0,03%. Thu nợ đã xử lý rủi ro đạt 32 tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch; Doanh thu dịch vụ 52 tỷ đồng, tăng 5,7 tỷ đồng so cùng kỳ, đạt 48,3% kế hoạch; Chênh lệch thu – chi chưa lương đạt 60% kế hoạch năm 2019.
 
 
 
Đạt được những kết quả nêu trên, trong 6 tháng đầu năm, Agribank Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa thường xuyên bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019 đã được Hội đồng Thành viên thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐTV ngày 15/01/2019 và văn bản số 1139/NHNo-KHNV ngày 14/02/2019 của Tổng Giám đốc Agribank về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2019. Xác định lấy mục tiêu tài chính, đảm bảo tiền lương cho người lao động làm trung tâm, Agribank Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đã tăng trưởng hoạt động kinh doanh ngay từ đầu năm trong đó tập trung vào công tác: Đẩy mạnh huy động vốn đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng, tập trung tăng tỷ trọng nguồn vốn giá rẻ, ổn định; Kết hợp chặt chẽ giữa cấp tín dụng, huy động vốn và phát triển dịch vụ để tăng cường bán chéo sản phẩm; Điều hành các giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng…
 
Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019, mục tiêu và giải pháp trong 6 tháng cuối năm. Hội nghị đã thống nhất xác định nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm đó là: tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác huy động vốn, phát triển dịch vụ, quản lý chất lượng tín dụng và xử lý thu hồi nợ xấu, nợ đã xử lý rủi ro.
 
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Ngọc Thanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh các đơn vị cần bám sát giải pháp chỉ đạo điều hành của Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc và Agribank Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa để cụ thể hóa thành giải pháp phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của đơn vị. Bên cạnh đó, phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa chuyên môn, Công đoàn và các đoàn thể tổ chức phát động toàn thể cán bộ tích cực hưởng ứng phong trào thi đua hướng vào nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm nhằm động viên, khuyến khích kịp thời cán bộ trong đơn vị có những nỗ lực phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019.
 
Dự báo hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019 sẽ có nhiều khó khăn, song cùng với những định hướng xuyên suốt từ Agribank; sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực của cán bộ nhân viên, Agribank Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
 
Hồng Thúy – Agribank Thanh Hóa
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818