Agribank Bình Thuận triển khai nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019
(Cập nhật lúc 13:40 ngày 22/7/2019)
Ngày 19/7/2019, Agribank Bình Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự Hội nghị có những cán bộ chủ chốt của đơn vị, ông Huỳnh Tấn Nam - Giám đốc chi nhánh - chủ trì Hội nghị.
Hội nghị đã nghe các trưởng phòng nghiệp vụ báo cáo về các dự thảo: Kết quả hoạt động kinh doanh; Phân tích hoạt động tín dụng; Kết quả thực hiện phương án thu hồi nợ; Phân tích tài chính 6 tháng đầu năm 2019.
 
Một số chỉ tiêu chính đã thực hiện được như sau: Đến 30/06/2019, nguồn vốn huy động tăng 16,3% so với đầu năm, chiếm 35% tổng nguồn huy động vốn các ngân hàng thương mại tại Bình Thuận; dư nợ tăng 8,2% so với đầu năm, dư nợ chiếm thị phần 38% tổng dư nợ tỉnh Bình Thuận, trong đó: cho vay theo Nghị định 55 chiếm tỷ trọng 89% tổng dư nợ của chi nhánh và so với đầu năm tăng 16,13%; dư nợ cho vay theo Nghị định 67 là 987 tỷ đồng với 116 tàu; cho vay nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 333 tỷ đồng; xe ô tô giao dịch lưu động thực hiện 36 phiên, phục vụ 2.240 lượt khách hàng… Thu dịch vụ đạt 34,5 tỷ đồng tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước, số lượng thẻ ATM phát hành trong 6 tháng là 22.508 thẻ, đạt 67,59% kế hoạch năm; số khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile Banking tăng 20.222 người; lắp đặt thêm được 73 máy thanh toán thẻ và 26 mã thanh toán QR Code, chi nhánh thực hiện dịch vụ chi lương qua thẻ cho 1.093 đơn vị với 39.151 khách hàng, thu hộ tiền điện, cước viễn thông được 105.627 món, doanh số bán bảo hiểm ABIC đạt 19,5 tỷ đồng, thu dịch vụ thanh toán quốc tế tăng 386 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước… Chênh lệch thu chi tài chính đạt 57,1% kế hoạch.
 
 
Agribank Bình Thuận tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng cuối năm
 
Sau khi thảo luận, Hội nghị thống nhất một số chỉ tiêu chính trong những tháng còn lại của năm 2019 như sau: Nguồn vốn huy động tăng ít nhất 22,9% so với năm 2018, trong đó tiền gửi dân cư chiếm tỷ trọng từ 94% trở lên; dư nợ bao gồm cả ủy thác đầu tư tăng 10,2% so với năm 2018; doanh thu dịch vụ 75 tỷ đồng; đạt kế hoạch chênh lệch thu chi; đảm bảo thu nhập cho người lao động theo quy định; đạt danh hiệu chi nhánh trong sạch vững mạnh xuất sắc. Đồng thời Hội nghị thông qua một số giải pháp để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ. Tại Hội nghị, 11 tập thể hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh 6 tháng đầu năm đã được khen thưởng. Trên cơ sở những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, thông qua việc có giải pháp phù hợp cho từng chỉ tiêu trong thời gian còn lại, Agribank Bình Thuận vững tin sẽ hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã được Trụ sở chính giao.
 
                                       Trần Minh Tuấn – Agribank Bình Thuận
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818