Đảng bộ Agribank Long An sơ kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm 2019
(Cập nhật lúc 10:38 ngày 7/8/2019)
Ngày 3/8/2019, tại Hội trường Thành ủy TP Tân An, tỉnh Long An, Đảng bộ cơ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Long An (Đảng bộ Agribank Long An) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm 2019 và giải pháp, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019. Đến tham dự Hội nghị có ông Võ Văn Ân - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan Doanh nghiệp, Trưởng ban Tuyên giáo; Đồng chí Nguyễn Kim Thài - Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Long An cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ và 132 đảng viên tham dự.
Đồng chí Trương Văn Tuấn - Phó Bí thư đảng bộ Agribank Long An báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm và những giải pháp, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019. Trong 06 tháng qua, Đảng ủy đã tổ chức triển khai quán triệt đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng các cấp như :Tổ chức học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 (khóa XII) của Đảng. Nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Bác, Đảng ủy tổ chức buổi nói chuyện về thân thế, sự nghiệp và Di chúc của Bác, có 100% đảng viên và trên 90% quần chúng tham dự. Ngoài ra còn được nghe triển khai các văn bản  của Tỉnh ủy, của Đảng ủy khối, thông tin tình hình trong nước và thế giới cho toàn thể cán bộ đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ. Tổ chức học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019. Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05CT/BCT, ngày 16/05/2016 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xét khen thưởng 01 tập thể và 19 cá nhân có thành tích học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.     
 
 
Toàn cảnh Hội nghị 
 
Đảng ủy lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng qua các chỉ tiêu kinh doanh đạt kết quả như sau: Nguồn vốn đạt 20.148 tỷ đồng, so với đầu năm tăng trưởng 5,5% (1.057 tỷ) và đạt 94,6% so với kế hoạch năm; Tổng dư nợ 19.893 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 8,5% (1.565 tỷ) và đạt 100% kế hoạch năm; Nợ xấu chiếm tỉ trọng 0,21%/ tổng dư nợ, dưới mức kế hoạch giao 0,04%; Thu dịch vụ ngoài tín dụng 26,8 tỷ, so với cùng kỳ năm trước tăng 31% (6,4 tỷ) và đạt 44,7% kế hoạch. Lợi nhuận đạt 46,7% theo tiến độ kế hoạch giao. 
 
Trong điều hành, Ban Giám đốc đã kịp thời có những đối sách trong từng thời điểm, nhất là trong thời điểm lãi suất thị trường biến động, có chính sách hợp lý, đảm bảo quyền lợi cho người gửi tiền bằng cơ chế lãi suất không thấp hơn các ngân hàng thương mại trên địa bàn. Từ đó tác động tích cực đến nhận thức của cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong việc nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, lối sống lành mạnh, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đẩy mạnh công tác huy động vốn để khơi tăng nguồn vốn một cách bền vững, chú trọng nâng cao tỷ trọng nguồn vốn trong dân cư. Mở rộng và phát triển đa dạng các sản phẩm, dịch vụ với chất lượng cao nhằm cung cấp tiện ích cho khách hàng, góp phần nâng cao năng lực tài chính cho đơn vị. Quan tâm nâng cao chất lượng tín dụng gắn tăng trưởng tín dụng phù hợp với chuyển dịch cơ cấu đầu tư các chương trình kinh tế địa phương, nhất là tập trung đầu tư nông nghiệp, nông thôn, nông dân; doanh nghiệp vừa và nhỏ theo tinh thần chỉ đạo của Agribank Việt Nam. Nợ xấu phải dưới mức cho phép của Agribank Việt Nam. Tập trung thu các nguồn thu hiện có, khai thác các nguồn thu trong tương lai, tiết kiệm chi phí, các khoản chi đều được kiểm soát chặt chẽ. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ của đơn vị để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai sót trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo kiểm soát tốt các giao dịch hoạt động, chấp hành pháp luật nhà nước và chế độ ngành. Đổi mới phong cách, lề lối làm việc theo hướng khoa học, tập trung dân chủ, sâu sát thực tế địa phương, gần gũi quần chúng, giao tiếp tốt với khách hàng, nâng cao văn hóa doanh nghiệp, tạo thương hiệu của Agribank đối với khách hàng.
 
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 10/02/2014 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTU ngày 21/08/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trọng tâm là sinh hoạt chuyên đề gắn với chuyên môn và công tác xây dựng Đảng. Trong năm, Đảng ủy cơ sở xây dựng 02 chuyên đề: “Tăng trưởng vốn huy động đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh” và “Hoàn thành kết quả tài chính, đảm bảo thu nhập người lao động”.
 
Đoàn Thanh niên cơ sở cũng tham gia báo cáo tham luận về công tác huy động vốn trong điều kiện cạnh tranh hiện nay và các giải pháp đối với Đoàn viên thanh niên.
 
Buổi chiều cùng ngày, Đảng bộ Agribank Long An tổ chức  triển khai một số Chỉ thị, Nghị quyết  khóa XII của Đảng và Ban  thường vụ Tỉnh ủy thực hiện chỉ thị, nghị quyết trên địa bàn tỉnh Long An do đồng chí Võ Văn Ân - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan Doanh nghiệp, Trưởng ban Tuyên giáo triển khai với sự tham dự thêm các quần chúng trong Đảng bộ.    

 
Đ/c Võ Văn Ân - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan Doanh nghiệp, Trưởng ban Tuyên giáo - triển khai Chỉ thị, Nghị quyết khóa XII của Đảng

Nội dung triển khai gồm 03 Nghị quyết, 03 chỉ thị, 01quy định, cụ thể: 
Nghị quyết số 30 ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng” và “Chiến lược An ninh mạng quốc gia” giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân nhận thức sâu sắc về mục tiêu, quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và Chiến lược An ninh mạng quốc gia. Qua đó, góp phần phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích an ninh quốc gia. Đồng thời, xây dựng chương trình hành động có nội dung cụ thể, đúng, trúng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của mỗi địa phương, đơn vị, góp phần nhanh chóng đưa tinh thần, nội dung nghị quyết sớm đi vào thực tế đời sống.
Nhằm tăng cường sức mạnh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới quốc gia (BGQG); bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; xây dựng BGQG hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác; bảo vệ, phòng thủ vững chắc BGQG, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh (QP, AN) đối ngoại ở khu vực biên giới và cả nước; ngày 28- 9-2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 33 - NQ/TW về Chiến lược bảo vệ BGQG. Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
 
Song song 03 Nghị quyết  03 chỉ thị cũng được triển khai đó là Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư "Về đầy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030" và Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị "Về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới" ; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ. Các chỉ thị này tập trung nhằm: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết thống nhất; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng trong công tác cán bộ; Đánh giá đúng công tác cán bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, bảo đảm công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định; Góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ; sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt đối với các tập thể và cá nhân.
 
Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Thài - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Agribank Long An phát biểu  cảm ơn đồng chí Võ Văn Ân đã đóng góp chỉ đạo Hội nghị và đã truyền đạt 03 Nghị quyết, 03 chỉ thị, 01 quy định với nội dung cốt lỗi. Mỗi cán bộ đảng viên, quần chúng thấm nhuần thực hiện những nội dung trên vào từng nhiệm vụ cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019, quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ được giao, luôn giữ vững truyền thống tinh thần đoàn kết nội bộ của Agribank Long An. 

                Bích Hồng - Agribank Long An
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818