Agribank công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2019
(Cập nhật lúc 16:12 ngày 8/8/2019)
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam (Agribank) thông báo phát hành Trái phiếu kỳ hạn 7 năm ra công chúng năm 2019 với số lượng đăng ký chào bán là 5.000.000 trái phiếu, tương đương 5.000 tỷ đồng.
Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 51/GCN-UBCK do chủ tịch Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07/08/2019, Agribank xin thông báo phát hành Trái phiếu ra công chúng năm 2019, nội dung cụ thể như sau:
- Thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2019;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng;
- Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng;
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpGiấy phép hoạt động ngân hàng
- Quyết định của Ngân hàng Nhà nước thông qua phương án phát hành (Quyết định số 877/QĐ-NHNN ngày 24/04/2019 của Ngân hàng Nhà nước v/v chấp thuận phương án Trái phiếu năm 2019 của Agribank).
- Quyết định của Hội đồng thành viên thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn & hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2019 (Nghị quyết số 19/NQ-HĐTV ngày 04/03/2019 về v/v phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu dài hạn năm 2019 và Nghị quyết số 58/NQ-HĐTV ngày 31/05/2019 về phê duyệt chủ trương triển khai phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2019; Nghị quyết số 72/NQ-HĐTV ngày 01/07/2019 về phê duyệt hồ sơ chào bán trái phiếu năm 2019, đính kèm phụ lục về triển khai phương án phát hành, phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn và hồ sơ chào bán trái phiếu Agribank ra công chúng năm 2019)
- Điều lệ của Agribank.
- Báo cáo tài chính kiểm toán riêng lẻhợp nhất năm 2017; Báo cáo tài chính kiểm toán riêng lẻ hợp nhất năm 2018, Báo cáo tài chính riêng lẻhợp nhất quý I năm 2019.
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2018.
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818