Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Phòng giao dịch số 3 trực thuộc Agribank chi nhánh tỉnh Ninh Bình
(Cập nhật lúc 13:29 ngày 9/9/2019)
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh, phòng giao dịch trong hệ thống Agribank, ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 2058/VBHN-HĐTV-TCTL ngày 31/12/2016 của Hội đồng thành viên Agribank; Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại; Quyết định số 678/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 26/8/2019 của Hội đồng thành viên Agribank về việc chấm dứt hoạt động Phòng giao dịch số 3 trực thuộc Agribank chi nhánh tỉnh Ninh Bình.
Agribank Chi nhánh tỉnh Ninh Bình trân trọng thông báo:
 
1. Chấm dứt hoạt động của Phòng giao dịch số 3 trực thuộc Agribank chi nhánh tỉnh Ninh Bình kể từ ngày 10/9/2019, với tên gọi và địa điểm như sau:
- Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Ninh Bình - Phòng giao dịch số 3.
- Địa điểm: Đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
 
2. Toàn bộ hoạt động của Phòng giao dịch số 3 được chuyển về Phòng giao dịch số 2 - Hội sở Agribank chi nhánh tỉnh Ninh Bình, địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Theo đó, tất cả các khách hàng có (gửi tiền, vay tiền và các dịch vụ khác) đã và đang giao dịch tại Phòng Giao dịch số 3, Quý khách hàng tiếp tục giao dịch tại Phòng giao dịch số 2 trực thuộc Agribank chi nhánh tỉnh Ninh Bình.
 
Mọi quyền lợi, nghĩa vụ và các lợi ích liên quan của Quý khách hàng được Agribank chi nhánh tỉnh Ninh Bình đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, Ngân hàng Nhà nước và Agribank.
 
Agribank chi nhánh tỉnh Ninh Bình trân trọng thông báo đến Quý khách hàng và các cơ quan, đơn vị biết để tiện liên hệ giao dịch, công tác.
 
Agribank chi nhánh Tỉnh Ninh Bình
  

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818