CTKM Thanh toán cuoc Vinaphone
Tăng cường xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của ngành Ngân hàng
(Cập nhật lúc 15:27 ngày 15/7/2010)

Ngày 12/7/2010, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ngành Ngân hàng đã có văn bản số 5203/HD-BCĐ hướng dẫn thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
Theo đó, để tạo sự thống nhất, đồng bộ trong quán triệt và triển khai thực hiện, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ngành Ngân hàng hướng dẫn một số nội dung cụ thể như: Tổ chức quán triệt Kết luận số 65-KL/TW ngày 4/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng gắn với việc tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về các quan điểm chỉ đạo của Trung ương về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong đơn vị; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin, báo chí trong Ngành và phương tiện thông tin đại chúng về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở ngành Ngân hàng; Tăng cường việc thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về phát huy quyền làm chủ và mở rộng dân chủ trực tiếp trong cán bộ, công chức, viên chức; Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và của Ngành.

Bên cạnh đó, trách nhiệm hàng đầu trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại mỗi đơn vị thuộc về cấp ủy Đảng, trước hết là Bí thư cấp uỷ và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; thường xuyên đánh giá, xem xét tình hình thực hiện cơ chế dân chủ của mỗi cấp trong các lần kiểm điểm công tác thường kỳ của đơn vị; Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở mỗi cấp.

Cũng tại văn bản này, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ngành Ngân hàng đề nghị tổ chức chính quyền phối hợp với tổ chức công đoàn thực hiện các quy định về tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức; Hội nghị người lao động; Đại hội công nhân viên chức; kiện toàn và thực hiện có hiệu quả hoạt động thanh tra nhân dân. Ngoài ra, định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả và 3 năm sơ kết, 5 năm tổng kết kết quả thực hiện quy chế dân chủ theo hệ thống ngành dọc của từng đơn vị; Chú trọng đẩy mạnh công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, coi trọng việc tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến, tiếp tục cụ thể hoá và đưa việc thực hiện cơ chế dân chủ ở cơ sở thành tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 
Thanh Hường - Website NHNN
Các tin mới hơn
Việt Nam và Ngân hàng Thế giới ký kết hiệp định tài trợ 371 triệu USD
(27/07/2016)
Nguồn vốn tín dụng ngân hàng thúc đẩy phát triển kinh tế vùng (14/7/2016)
(14/07/2016)
Triển khai Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng góp phần hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (29/6/2016)
(29/06/2016)
NHNN ký kết Chương trình phối hợp thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55
(24/06/2016)
Agribank đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới
(30/05/2016)
Chỉ thị 04/CT - NHNN của Thống đốc về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng những tháng cuối năm 2016 (30/5/2016)
(30/05/2016)
Chính sách tín dụng hướng tới tái cơ cấu ngành nông nghiệp
(23/05/2016)
Thiên tai nặng vai ngân hàng
(20/05/2016)
NHNN chỉ định 4 NHTM cho vay thu mua tạm trữ hải sản tại 4 tỉnh miền Trung
(16/05/2016)
Ngân hàng đồng thuận giảm lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp
(05/05/2016)
Các tin cũ hơn
NHNN yêu cầu báo cáo tình hình hoạt động thanh toán
(15/07/2010)
Doanh số giao dịch liên ngân hàng giảm mạnh
(14/07/2010)
Thị trường tiền tệ cuối năm sẽ tiếp tục ổn định
(13/07/2010)
“Thanh khoản ngoại tệ của ngân hàng vẫn an toàn”
(12/07/2010)
Ngăn chặn hoạt động thanh toán cho cá độ quốc tế
(09/07/2010)
NHNN giám sát chặt chẽ việc thực hiện giảm lãi suất huy động bằng VND
(09/07/2010)
Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng
(08/07/2010)
NHNN yêu cầu thực hiện cho vay thu mua tạm trữ lúa, gạo Hè thu năm 2010
(08/07/2010)
Sẽ xử lý lãnh đạo ngân hàng vi phạm đồng thuận về lãi suất
(08/07/2010)
Thu ngân sách 6 tháng đầu năm tăng 21,6%
(07/07/2010)
Cập nhật ngày
Áp dụng tại Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày
Danh hiệu