CTKM Thanh toán cuoc Vinaphone
NHNN ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2012 (7/4/2012)
(Cập nhật lúc 11:55 ngày 7/4/2012)

Ngày 04/4/2012, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ký Quyết định số 582/QĐ-NHNN ban hành ban hành kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2012 của NHNN.
Theo đó, mục tiêu của kế hoạch CCHC năm 2012 nhằm xác định và tổ chức thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ CCHC của NHNN năm 2012, trong đó tập trung vào công tác cải cách thể chế với nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Luật NHNN và Luật các TCTD, sửa đổi Pháp lệnh ngoại hối gắn với cải cách thủ tục hành chính, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của NHNN trên các lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.
 
Để thực hiện được mục tiêu trên, NHNN đề ra những nhiệm vụ CCHC trọng tâm năm 2012 cần thực hiện bao gồm: (i) Cải cách thể chế; (ii) Cải cách thủ tục hành chính; (iii) Cải cách tổ chức bộ máy; (iv) Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; (v) Cải cách tài chính công và (vi) Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước.
 
Cụ thể, về cải cách thể chế, cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế và điều kiện Việt Nam, trong đó tập trung vào hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Luật NHNN và Luật các TCTD, xây dựng Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối; tiếp tục hoàn thiện hai dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi và Luật phòng, chống rửa tiền để trình Quốc hội thông qua năm 2012. Đồng thời, nâng cao chất lượng và đổi mới quy trình xây dựng VBQPPL phù hợp với yêu cầu xây dựng và ban hành thể chế; tập trung nguồn lực xây dựng, ban hành theo đúng chương trình xây dựng pháp luật và đúng quy định về trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành VBQPPL.
 
Về nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính (TTHC), NHNN cần thực hiện đúng kế hoạch công tác kiểm soát TTHC; hoàn thành việc thực thi các phương án đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của NHNN theo Nghị quyết của Chính phủ; thực hiện công tác rà soát các quy định, TTHC thuộc phạm vi quản lý của NHNN; Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới, thay thế, sửa đổi các TTHC thuộc các lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng; Kịp thời công bố công khai các quy định, TTHC thuộc phạm vi chức năng của NHNN trên Cơ sở dữ liệu quốc gia và Website NHNN; Thực hiện kịp thời, đúng quy định việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của NHNN.
 
Liên quan đến vấn đề cải cách tổ chức bộ máy, NHNN sẽ xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của NHNN phù hợp với Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.
 
Bên cạnh đó, để xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, NHNN sẽ rà soát để sửa đổi, bổ sung quy chế đào tạo, bồi dưỡng, quy chế đánh giá cán bộ, công chức phù hợp với yêu cầu, phạm vi chức năng quản lý của NHNN trong  giai đoạn hiện nay; Đổi mới hình thức và nâng cao chất lượng công tác đào tạo gắn với mục tiêu, giải pháp chiến lược phát triển ngành Ngân hàng.
 
Ngoài ra, kế hoạch CCHC năm 2012 còn nêu ra các nhiệm vụ cụ thể để cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính trong đó nhấn mạnh việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của NHNN, xây dựng Đề án dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với các TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của NHNN để triển khai và hoàn thành trước năm 2015.
 
Thanh Hà - theo website NHNN
Các tin mới hơn
Nguồn vốn tín dụng ngân hàng thúc đẩy phát triển kinh tế vùng (14/7/2016)
(14/07/2016)
Triển khai Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng góp phần hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (29/6/2016)
(29/06/2016)
NHNN ký kết Chương trình phối hợp thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55
(24/06/2016)
Agribank đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới
(30/05/2016)
Chỉ thị 04/CT - NHNN của Thống đốc về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng những tháng cuối năm 2016 (30/5/2016)
(30/05/2016)
Chính sách tín dụng hướng tới tái cơ cấu ngành nông nghiệp
(23/05/2016)
Thiên tai nặng vai ngân hàng
(20/05/2016)
NHNN chỉ định 4 NHTM cho vay thu mua tạm trữ hải sản tại 4 tỉnh miền Trung
(16/05/2016)
Ngân hàng đồng thuận giảm lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp
(05/05/2016)
Cú bật ngược của chính sách "Tam nông"
(02/05/2016)
Các tin cũ hơn
Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối trả lời phỏng vấn về Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (7/4/2012)
(07/04/2012)
Đảm bảo an toàn trong xử lý giao dịch thẻ (7/4/2012)
(09/04/2012)
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam đến năm 2020 (7/4/2012)
(07/04/2012)
Giá vàng đột ngột giảm gần 400 nghìn đồng/lượng (4/4/2012)
(04/04/2012)
Giá vàng dao động quanh ngưỡng 44,06 triệu đồng (3/4/2012)
(03/04/2012)
Hội nghị tài chính và ngân hàng ASEAN (3/4/2012)
(03/04/2012)
NHNN có nhiều nỗ lực để bình ổn tiền tệ, tín dụng (3/4/2012)
(03/04/2012)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Quyết liệt thực hiện kiềm chế lạm phát ở mức 1 con số, bảo đảm tăng trưởng của nền kinh tế ở mức hợp lý (3/4/2012)
(03/04/2012)
Ngân hàng Thế giới cung cấp miễn phí dữ liệu của hơn 7.000 chỉ số phát triển (3/4/2012)
(03/04/2012)
NHNN yêu cầu các NHTM nhà nước và NHTMCP do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ tiết giảm chi phí, hạ lãi suất cho vay (22/3/2012)
(23/03/2012)
Cập nhật ngày
Áp dụng tại Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày
Danh hiệu