CTKM Thanh toán cuoc Vinaphone
Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 của ngành Ngân hàng (19/6/2012)
(Cập nhật lúc 16:25 ngày 19/6/2012)

Ngày 18/6/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có báo cáo số 15/BC-BCĐ về tình hình thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 của ngành Ngân hàng.
Theo đó, năm 2012, ngành Ngân hàng đã và đang phải đối mặt với những khó khăn và thách thức nhất định. Song, các cấp lãnh đạo cùng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngân hàng đã nỗ lực, kiên trì bằng mọi biện pháp nhằm kiểm soát lãi suất, kiềm chế lạm phát, điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong 6 tháng đầu năm 2012, việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại các đơn vị trong ngành Ngân hàng tiếp tục được duy trì và triển khai thực hiện tốt. Hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp tương đối hiệu quả. Đây là yếu tố quan trọng góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh tế, chính trị của cơ quan, đơn vị, của Ngành và của cả nền kinh tế. Kết quả nổi bật trong việc thực hiện QCDC trong ngành Ngân hàng 6 tháng đầu năm 2012 được thể hiện trên các mặt sau:

Ban Cán sự Đảng, cấp ủy các cấp đã luôn chú trọng chỉ đạo và đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương. Ban chỉ đạo các cấp đã chỉ đạo thực hiện QCDC theo hướng dẫn số 5203/HD-BCĐ ngày 12/7/2010; hướng dẫn số 03/HD-BCĐ ngày 27/6/2011 và số 04/HD-BCĐ ngày 25/4/2012 của BCĐ Ngành. Công tác tuyên truyền, phổ biến tập trung vào việc triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước và của Ngành về thực hiện QCDC ở cơ sở. Việc xây dựng, ban hành và bổ sung, sửa đổi các nội quy, quy chế làm việc và hoạt động của cơ quan, đơn vị được thực hiện thường xuyên. Thực hiện công khai hóa, minh bạch hóa các vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động, chỉ đạo thực hiện tốt QCDC trong quản trị, điều hành. Nhờ thực hiện tốt QCDC đã tạo ra bầu không khí thân thiện, cởi mở trong môi trường làm việc, đoàn kết nội bộ được tăng cường, cơ quan đơn vị trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng TMCP nhà nước đều đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện QCDC theo hệ thống ngành dọc, xây dựng và ban hành quy chế hoạt động, chương trình hành động, có văn bản chỉ đạo cơ sở triển khai thực hiện; có kế hoạch kiểm tra và tự tổ chức kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở.

Ban chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp trong ngành Ngân hàng được rà soát, kiện toàn và củng cố phù hợp với thực tế, có phân công cụ thể đối với từng thành viên để chỉ đạo điều hành công tác thực hiện QCDC ở cơ sở. Nhìn chung, Ban chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Năm 2012, lãnh đạo chuyên môn và công đoàn các cấp đã phổi hợp tổ chức các Hội nghị cán bộ công chức, Đại hội công nhân viên chức, Hội nghị người lao động. Tính đến hết tháng 5/2012, khối NHNN đã có 69/69 đơn vị NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2012 (đạt 100%). Hầu hết các Vụ, Cục thuộc NHTW đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức. Việc tổ chức Đại hội công nhân viên chức, Hội nghị người lao động ở khối các ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng TMCP nhà nước, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam, Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương, các ngân hàng TMCP ngoài quốc doanh và Công ty cổ phần thuộc Ngành thực hiện đạt gần 90%/tổng số.
 
Bên cạnh đó, báo cáo cũng đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Theo đó, các cấp trong toàn Ngành tập trung thực hiện các nội dung cơ bản sau: (i) Quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của Ngành về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, có biện pháp tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân viên chức lao động. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức người lao động trong xây dựng cơ quan, đơn vị. Triển khai thực hiện tốt Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm. Tích cực tham gia phòng, chống các tệ nạn xã hội, gắn cải cách hành chính với phong trào "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; (ii) Tăng cường sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao vai trò trách nhiệm của lãnh đạo chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong việc phối hợp thực hiện QCDC ở cơ sở. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Kết luận số 65-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; (iii) Ban chỉ đạo thực hiện QCDC các cấp cần tiếp tục rà soát, củng cố và kiện toàn cơ cấu tổ chức. Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch kiểm tra, tăng cường giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thực hiện QCDC, không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; (iv) Tổ chức kiểm tra, khảo sát nắm tình hình thực hiện cơ chế, chính sách, hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị; việc làm, thu nhập, chế độ đãi ngộ, đời sống và các vấn đề khác liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động; (v) Tích cực cải tiến nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, tạo mọi điều kiện để Ban Thanh tra nhân dân phát huy vai trò giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện QCDC ở cơ sở, góp phần phát huy dân chủ, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, đơn vị, người lao động; (vi) Chỉ đạo các đơn vị trong Ngành thực hiện chế độ thông tin báo cáo. Cập nhật đầy đủ và giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những cá nhân, đơn vị làm tốt. Nghiêm túc phê bình đối với những cá nhân, đơn vị thực hiện chưa tốt công tác dân chủ cơ sở.

Thanh Hà - theo website NHNN
Các tin mới hơn
Nguồn vốn tín dụng ngân hàng thúc đẩy phát triển kinh tế vùng (14/7/2016)
(14/07/2016)
Triển khai Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng góp phần hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (29/6/2016)
(29/06/2016)
NHNN ký kết Chương trình phối hợp thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55
(24/06/2016)
Agribank đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới
(30/05/2016)
Chỉ thị 04/CT - NHNN của Thống đốc về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng những tháng cuối năm 2016 (30/5/2016)
(30/05/2016)
Chính sách tín dụng hướng tới tái cơ cấu ngành nông nghiệp
(23/05/2016)
Thiên tai nặng vai ngân hàng
(20/05/2016)
NHNN chỉ định 4 NHTM cho vay thu mua tạm trữ hải sản tại 4 tỉnh miền Trung
(16/05/2016)
Ngân hàng đồng thuận giảm lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp
(05/05/2016)
Cú bật ngược của chính sách "Tam nông"
(02/05/2016)
Các tin cũ hơn
Giá vàng vượt qua mốc 42,3 triệu đồng mỗi lượng (19/6/2012)
(19/06/2012)
Dư nợ tín dụng cả năm 2012 đạt khoảng 12 - 13% (18/6/2012)
(18/06/2012)
Đầu tuần, vàng giảm nhẹ (18/6/2012)
(18/06/2012)
Diễn biến tỷ giá các đồng tiền trên thị trường quốc tế tuần từ 11-15/6/2012 (18/6/2012)
(18/06/2012)
Vàng tăng nhẹ, cao hơn giá thế giới 1,3 triệu đồng (14/6/2012)
(14/06/2012)
Báo chí quốc tế khen Việt Nam giảm lãi suất (12/6/2012)
(12/06/2012)
Người dân loanh quanh tìm cách giữ tiền (12/6/2012)
(12/06/2012)
Giá vàng lại đánh mất mốc 42 triệu đồng mỗi lượng (12/6/2012)
(12/06/2012)
Diễn biến tỷ giá các đồng tiền trên thị trường quốc tế tuần từ 03-08/6/2012 (12/6/2012)
(12/06/2012)
NHNN yêu cầu báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2012 (12/6/2012)
(12/06/2012)
Cập nhật ngày
Áp dụng tại Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày
Danh hiệu