CTKM Thanh toán cuoc Vinaphone
Quý khách đang ở:
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2012 (2/7/2012)
(Cập nhật lúc 10:56 ngày 2/7/2012)

Ngày 29/6/2012, Tổng Cục thống kê đã có thông cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2012. Trong đó có một số nội dung đáng chú ý.
Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) sáu tháng đầu năm 2012 ước tính tăng 4,38% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó quý I tăng 4,00%; quý II tăng 4,66%. Trong mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế sáu tháng đầu năm nay, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,81%, đóng góp 0,48% vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,81%, đóng góp 1,55% vào mức tăng chung; khu vực dịch vụ tăng 5,57%, đóng góp 2,35% vào mức tăng chung.

Tăng trưởng kinh tế sáu tháng đầu năm nay đạt mức thấp so với các năm trước là do nhiều ngành, lĩnh vực gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm. Sản xuất công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhưng kết quả tăng thấp. Tuy nhiên, từ quý II nền kinh tế đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt đối với khu vực công nghiệp và xây dựng: Giá trị tăng thêm của khu vực này quý I năm nay chỉ tăng 2,94% so với cùng kỳ năm trước, sang quý II đã tăng lên 4,52%, trong đó công nghiệp tăng từ 4,03% lên 5,40%.

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển

Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện sáu tháng đầu năm 2012 theo giá hiện hành ước tính đạt 431,7 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước và bằng 34,5% GDP, bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước 158,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 36,8% tổng vốn và tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài Nhà nước 163 nghìn tỷ đồng, chiếm 37,7% và tăng 18,1%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 110 nghìn tỷ đồng, chiếm 25,5% và tăng 4,2%.

Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước sáu tháng đầu năm ước tính đạt 86,2 nghìn tỷ đồng, bằng 42,5% kế hoạch năm và tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2011, bao gồm: Vốn trung ương quản lý đạt 22 nghìn tỷ đồng, bằng 43,3 kế hoạch năm và tăng 5,9%; vốn địa phương quản lý đạt 64,2 nghìn tỷ đồng, bằng 42,3% kế hoạch năm và tăng 3,7%.

Thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/6/2012 đạt 6384 triệu USD, bằng 72,3% cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn đăng ký của 452 dự án được cấp phép mới đạt 4762,1 triệu USD, bằng 75,3% số dự án và bằng 75,4% số vốn cùng kỳ năm 2011; vốn đăng ký bổ sung của 123 lượt dự án được cấp phép từ các năm trước là 1621,9 triệu USD. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện sáu tháng đầu năm ước tính đạt 5,4 tỷ USD, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2011.

Tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước

Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/6/2012 ước tính đạt 316,8 nghìn tỷ đồng, bằng 42,8% dự toán năm, trong đó thu nội địa 203,2 nghìn tỷ đồng, bằng 41,1%; thu từ dầu thô 52,3 nghìn tỷ đồng, bằng 60,1%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 58,9 nghìn tỷ đồng, bằng 38,3%. Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 71,1 nghìn tỷ đồng, bằng 45,8% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 36,2 nghìn tỷ đồng, bằng 37,1%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 41,6 nghìn tỷ đồng, bằng 37,4%; thuế thu nhập cá nhân 23,8 nghìn tỷ đồng, bằng 51,4%; thuế bảo vệ môi trường 5,5 nghìn tỷ đồng, bằng 42%; thu phí, lệ phí 3,2 nghìn tỷ đồng, bằng 36,2%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/6/2012 ước tính đạt 376,8 nghìn tỷ đồng, bằng 41,7% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 73,6 nghìn tỷ đồng, bằng 40,9% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 71,1 nghìn tỷ đồng, bằng 40,9%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể (bao gồm cả chi thực hiện cải cách tiền lương) ước tính đạt 255,9 nghìn tỷ đồng, bằng 42,6%; chi trả nợ và viện trợ 47,3 nghìn tỷ đồng, bằng 47,3%.

Tình hình xuất, nhập khẩu hàng hóa

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu sáu tháng đầu năm 2012 ước tính đạt 53,1 tỷ USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Khu vực kinh tế trong nước đạt 20,5 tỷ USD, tăng 4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 32,6 tỷ USD, tăng 37,3%.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu sáu tháng đầu năm ước tính đạt 53,8 tỷ USD, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2011, bao gồm: Khu vực kinh tế trong nước đạt 25,8 tỷ USD, giảm mạnh ở mức 8,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 28 tỷ USD, tăng 26,1%.

Nhập siêu tháng 6/2012 ước tính đạt 150 triệu USD, bằng 1,5% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu. Nhập siêu 6 tháng đầu năm 2012 ước tính 685 triệu USD, bằng 1,3% kim ngạch hàng hóa xuất khẩu.

Chỉ số giá

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2012 giảm 0,26% so với tháng trước, ba tháng liên tiếp trước đó chỉ tăng thấp ở mức dưới 0,2% theo hướng mức tăng giảm dần. Đây là tháng đầu tiên CPI giảm sau 38 tháng tăng liên tục. Trong chín năm qua, đây là lần đầu tiên chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 giảm so với tháng trước. 

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2012 tăng 2,52% so với tháng 12/2011. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân sáu tháng đầu năm 2012 tăng 12,2% so với bình quân cùng kỳ năm 2011.

Chỉ số giá vàng tháng 6/2012 giảm 2,03% so với tháng trước; giảm 7,51% so với tháng 12/2011 và tăng 9,12% so với cùng kỳ năm 2011. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 6/2012 tăng 0,2% so với tháng trước; giảm 0,8% so với tháng 12/2011 và tăng 1,18% so với cùng kỳ năm 2011.

Chỉ số giá sản xuất và chỉ số giá xuất, nhập khẩu hàng hóa: So với cùng kỳ năm 2011, chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm nghiệp và thủy sản sáu tháng đầu năm 2012 tăng 14,03%; chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng công nghiệp tăng 13,41%; chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất tăng 13,78%; chỉ số giá cước vận tải tăng 16,13%. Chỉ số giá xuất khẩu hàng hoá sáu tháng đầu năm tăng 0,48% so với cùng kỳ năm trước; chỉ số giá nhập khẩu hàng hoá sáu tháng đầu năm tăng 3,21%.
 
Thanh Hà - theo website NHNN
Các tin mới hơn
Chính phủ ban hành Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
(17/05/2016)
Lưu ý đặc biệt dành cho chủ thẻ để sử dụng thẻ an toàn
(16/05/2016)
Chương trình hành động của ngành Ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016
(12/05/2016)
Giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
(09/05/2016)
Tiếp tục hỗ trợ gần 485 tỷ đồng khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn (13/4/2016)
(13/04/2016)
Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo hỗ trợ khắc phục thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn
(13/04/2016)
Cú hích đẩy nhanh tái cơ cấu nông nghiệp (07/04/2016)
(07/04/2016)
Giao vốn xây dựng nông thôn mới (07/04/2016)
(07/04/2016)
Khó khăn trong quá trình khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền của tổ chức tín dụng
(06/04/2016)
Nghị quyết 14: Thiết lập mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết (23/3/2016)
(23/03/2016)
Các tin cũ hơn
Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH, dự toán ngân sách 2013 và kế hoạch đầu tư năm 2013 – 2015 (19/6/2012)
(19/06/2012)
Quốc hội tiếp tục thảo luận tình hình kinh tế- xã hội (8/6/2012)
(08/06/2012)
Thách thức và cơ hội của kinh tế Việt Nam (6/6/2012)
(06/06/2012)
Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2012 (1/6/2012)
(01/06/2012)
Tổng thu ngân sách năm tháng đầu năm tăng 3% (29/5/2012)
(29/05/2012)
Tăng cường tuyên truyền về nông nghiệp, nông thôn (29/5/2012)
(29/05/2012)
Hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh phải đi đôi giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô (28/5/2012)
(28/05/2012)
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2012 (11/5/2012)
(11/05/2012)
Xây dựng lúa gạo thành sản phẩm quốc gia (4/5/2012)
(04/05/2012)
Chính phủ ban hành Chương trình hành động triển khai Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020 (3/5/2012)
(04/05/2012)
Cập nhật ngày
Áp dụng tại Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày
Danh hiệu