Agribank AMC thông báo tuyển dụng nhân sự
(Cập nhật lúc 16:41 ngày 22/8/2018)
I.    Vị trí, số lượng, thời gian tuyển dụng:
 
 TTVị trí tuyển dụngSố lượng  Mô tả công việcNơi làm việc
1Nhân viên xử lý nợ29
- Thu thập, nghiên cứu hồ sơ khoản nợ;
- Xây dựng phương án, lập kế hoạch và các biện pháp xử lý nợ cần áp dụng đối với khoản nợ để tham mưu, báo cáo trình lãnh đạo.
Trụ sở chính tại Hà Nội
 
2
Nhân viên xử lý nợ24
- Thu thập, nghiên cứu hồ sơ khoản nợ;
- Xây dựng phương án, lập kế hoạch và các biện pháp xử lý nợ cần áp dụng đối với khoản nợ để tham mưu, báo cáo trình lãnh đạo.
 Chi nhánh tại TP HCM
3
Nhân viên Phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ
02
- Hỗ trợ sọan thảo các chính sách, quy trình về kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại Công ty, chi nhánh và các đơn vị trực thuộc;
- Rà sóat hệ thống các quy trình nội bộ của các phòng ban,
- Kiểm soát việc tuân thủ quy trình nghiệp vụ của các bộ phận kinh doanh và của các phòng nghiệp vụ có liên quan;
- Đánh giá và quản lý rủi ro trong mọi hoạt động của Công ty: hệ thống thông tin báo cáo tài chính và thông tin quản lý;
- Lập báo cáo kiểm soát những mặt cần khắc phục của các đơn vị; Lập báo cáo kiểm soát nội bộ theo định kỳ hàng tháng/quý/năm.
- Đôn đốc, giám sát các phòng ban thực hiện các yêu cầu về công việc, cải tiến quy trình hay khắc phục dựa trên các báo cáo và đánh giá của kiểm soát nội bộ;
-  Đưa ra những ý kiến nhằm cải tiến và nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của Công ty,
- Tham gia công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại các đơn vị theo sự chỉ đạo của Ban TGĐ   
Trụ sở chính tại Hà Nội
4
Phó Trưởng Phòng phụ trách Pháp chế 01
- Chịu trách nhiệm trong việc điều hành phòng pháp chế, giám sát tất cả các hoạt động pháp lý của công ty, đảm bảo rằng tất cả các hoạt động của công ty đều thực hiện theo đúng pháp luật liên quan, nội quy, quy định và điều lệ công ty.
- Thực hiện những nhiệm vụ công việc khác theo phân công của Ban Tổng Giám đốc. 
Trụ sở chính tại Hà Nội
5
Cán bộ pháp chế04
- Nghiên cứu, cập nhật, hệ thống hóa Văn bản pháp lý liên quan đến tổ chức, hoạt động và kinh doanh của Công ty trong lĩnh vực hoạt động để phục vụ cho công việc soạn thảo Văn bản định chế, soạn thảo hợp đồng, tư vấn pháp lý và cung cấp văn bản cho hệ thống và tham mưu cho Lãnh đạo trong quản trị, điều hành và xử lý công việc
- Kiểm tra nội dung hợp đồng, các văn bản giao dịch do các phòng ban phụ trách đàm soạn thảo trước khi trình Ban Tổng Giám đốc phê duyệt.
- Tham gia xây dựng và cập nhật Cơ sở dữ liệu Văn bản định chế mới theo quy định của nhà nước
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban TGĐ Công ty
Trụ sở chính tại Hà Nội
 
II. TỔ CHỨC THI TUYỂN:
1. Tổ chức thi: Trước ngày 25/8/2018,  ngày tổ chức thi chính thức, địa điểm tổ chức thi Agribank AMC sẽ đăng tin trên Website: www. agribankamc.vn.
2. Hình thức tuyển dụng:
- Xét tuyển:
+ Xét tuyển (theo hồ sơ) đối với cán bộ có kinh nghiệm làm công tác tín dụng, xử lý nợ, đang công tác trong hệ thống Agribank; Chỉ tuyển nam giới, tuổi đời không quá 45 tuổi (tính đến 31/5/2018).
+ Xét tuyển (hình thức phỏng vấn): Đối với các ứng viên tốt nghiệp Đại học chính quy loại khá trở lên chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng; Ưu tiên có kinh nghiệm tại các vị trí tuyển dụng.
- Sau khi xét tuyển nếu chưa tuyển đủ chỉ tiêu thì tổ chức thi tuyển qua vòng 2 đối với ứng viên tốt nghiệp hệ chính quy, đúng chuyên ngành, cụ thể:
+ Vòng 1: Phỏng vấn sơ loại do Hội đồng thi tổ chức trước ngày thi viết.
+ Vòng 2: Thi viết chuyên môn nghiệp vụ.
III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CỦA ỨNG VIÊN:
1. Điều kiện, tiêu chuẩn:
- Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam.
- Tuổi đời không quá 45 tuổi (tính đến ngày 31/5/2018); Nam cao từ 1,65m trở lên, nữ cao từ 1,55 m trở lên.
- Có lý lịch rõ ràng, có đủ sức khỏe đáp ứng được yêu cầu công việc, không bị dị tật.
- Không trong thời gian bị kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, giáo dục, bị các tổ chức khác đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc bị Tòa án (theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật) cấm làm các công việc mà Agribank AMC có nhu cầu tuyển dụng.
- Yêu cầu về Ngoại ngữ và Tin học:
+ Ngoại ngữ: Ứng viên tuyển dụng làm việc tại khu vực thành phố phải  có chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu IELTS 4.5, TOEFL ITP 450, TOEFL iBT 45, TOEIC 450. Các chứng chỉ tiếng Anh trên phải do các đơn vị sau cấp: Viện khảo thí giáo dục Hoa kỳ (Educational Testing Service – IIG Việt Nam); Hội đồng Anh (British Council); International Development Program (IDP); Hội Đồng Khảo Thí Tiếng Anh Trường Đại Học Cambridge (Cambridge ESOL) và tính đến thời điểm nộp hồ sơ tuyển dụng đảm bảo còn thời hạn hiệu lực.
+ Tin học: Có chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản (gồm đủ 6 module cơ bản) theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin quy định tại Thông tư liên tịch số 17 /2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016. Các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C đã cấp trước ngày 10/8/2016 có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.
* Yêu cầu đối với ứng viên xét tuyển: Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy loại khá trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng. Cụ thể:
- Vị trí xử lý nợ:
+ Chuyên ngành luật, chuyên ngành kinh tế, tài chính Ngân hàng tại các trường Đại học có uy tín như: Đại học Luật, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngân hàng, Học viện tài chính, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia; Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng, Đại học Cần Thơ.
+ Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm công tác mảng tín dụng, tư vấn pháp lý, xử lý nợ, xử lý tài sản bảo đảm trên 12 tháng tại các tổ chức tài chính, ngân hàng.
+ Giao tiếp tốt, có khả năng diễn giải và thuyết phục; có khả năng tạo dựng mối quan hệ, làm việc theo nhóm;
+ Nhiệt huyết, năng động, sáng tạo; Tinh thần trách nhiệm, chủ động trong mọi công việc;
- Vị trí Phó Trưởng Phòng phụ trách pháp chế: Chuyên ngành luật thuộc Đại học Luật Hà Nội, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc Gia. Ưu tiên có kinh nghiệm 03 năm làm việc tại Phòng Pháp chế của các tổ chức tín dụng.
- Vị trí Cán bộ pháp chế: Chuyên ngành luật thuộc Đại học Luật Hà Nội, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc Gia. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm công tác pháp chế.
- Vị trí cán bộ Phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ: Chuyên ngành ngân hàng, tài chính ngân hàng, kiểm toán, kế toán của các trường: Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại Thương, Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm soát nội bộ. Sử dụng thành thạo Word, Excel.
* Yêu cầu đối với ứng viên thi tuyển: Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy loại trung bình khá trở lên, chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng.
- Chấp nhận ứng viên có giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc bảng điểm có xác nhận của trường.
- Trường hợp ứng viên thiếu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học có thể hoàn thiện sau.
IV. THỜI GIAN, HÌNH THỨC NHẬN HỒ SƠ:
1. Thời gian nhận hồ sơ: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày 31/7/2018.
2. Hình thức nhận hồ sơ: Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Hành chính Tổng hợp Công ty Agribank AMC tại địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà C3, Số 194 Đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội hoặc gửi hồ sơ vào email hcth.agribankamc@gmail.com. Hồ sơ bao gồm:
a) Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu trên website: www. agribankamc.vn, có dán ảnh). Phiếu đăng ký dự tuyển được đặt tên: Tên ứng viên - vị trí dự tuyển.
b) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, hồ sơ liên quan đến vị trí tuyển dụng. Chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân.
* Lưu ý:
- Mỗi ứng viên chỉ được nộp hồ sơ dự tuyển vào 01 vị trí.
- Ứng viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của hồ sơ tuyển dụng. Trường hợp Agribank AMC phát hiện hồ sơ đăng ký dự thi không chính xác, không trung thực, kết quả thi tuyển của ứng viên sẽ bị loại bỏ.
Các tin cũ hơn

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818