Từ khóa tìm kiếm
Trong mục hỏi đáp
sssss
Câu hỏi 1 : Trong quá trình chấp nhận thanh toán bằng thẻ cho khách hàng, để phòng ngừa gian lận, giả mạo thẻ Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) cần phải làm gì?
Câu hỏi 2 : Thời gian Agribank thanh toán cho Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) được thực hiện như thế nào?
Câu hỏi 3 : Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) của Agribank có được phép thu thêm bất kỳ một khoản phụ phí nào của chủ thẻ khi khách hàng sử dụng thẻ để thanh toán hàng hoá, dịch vụ không?
Câu hỏi 4 : Để có thể thực hiện giao dịch Internet bằng thẻ quốc tế của Agribank, khách hàng cần làm gì? CVV2/CVC2/CAV2 dùng để làm gì? Khách hàng cần lưu ý gì khi thực hiện giao dịch qua Internet?
Câu hỏi 5 : Giao dịch E-commerce bằng thẻ nôi địa do Agribank phát hành là gì? Điều kiện và hình thức sử dụng loại hình giao dịch này như thế nào?
Câu hỏi 6 : Trường hợp muốn rút tiền nhiều hơn hạn mức giao dịch ngày của thẻ, khách hàng phải làm thế nào?
Câu hỏi 7 : Hạn mức thanh toán hàng hóa, dịch vụ/ngày của các sản phẩm do Agribank phát hành có thể thay đổi tối đa là bao nhiêu?
Câu hỏi 8 : Hạn mức giao dịch ngày là gì? Hạn mức giao dịch ngày của các sản phẩm thẻ do Agribank phát hành hiện nay là bao nhiêu?
Câu hỏi 9 : Trường hợp khách hàng sử dụng thẻ của Agribbank thực hiện giao dịch rút tiền tại ATM thành công nhưng do không nhận tiền sau 30 giây nên bị ATM của Agribank thu hồi tiền, khách hàng phải làm gì?
Câu hỏi 10 : Trường hợp thẻ do Agribank phát hành của khách hàng bị máy ATM thu hồi, khách hàng cần phải làm gì?
Câu hỏi 11 : Khách hàng đăng ký phát hành thẻ tại chi nhánh Agribank ở TP. Hồ Chí Minh nhưng ra Hà Nội công tác trong thời gian dài, trong thời gian này thẻ của khách hàng hết hạn hiệu lực, vậy khách hành có thể đến chi nhánh Agribank ở Hà Nội để đăng ký phát hành lại thẻ được không? Trường hợp không được, khách hàng có thể rút tiền từ tài khoản bằng cách nào?
Câu hỏi 12 : Trường hợp phát hiện thẻ bị mất/bị đánh cắp/bị lộ mã PIN hoặc có nghi ngờ thẻ đang bị lợi dụng, khách hàng nên làm gì để phòng ngừa, hạn chế rủi ro, tổn thất phát sinh?
Câu hỏi 13 : Khách hàng có thể nộp tiền vào tài khoản tiền gửi thanh toán đăng ký phát hành thẻ ở đâu? Cần cung cấp những thông tin gì khi người khác chuyển tiền hoặc nộp tiền vào tài khoản của mình?
Câu hỏi 14 : Đối với giao dịch chuyển tiền cho người thụ hưởng có tài khoản tiền gửi mở tại Agribank, sau thời gian bao lâu thì người thụ hưởng nhận được tiền?
Câu hỏi 15 : Theo quy định hiện hành của Agribank, sử dụng thẻ Agribank khách hàng có quyền thực hiện khiếu nại giao dịch trong phạm vi bao nhiêu ngày?
Câu hỏi 16 : Trường hợp sử dụng thẻ do các TCPHT khác phát hành thực hiện giao dịch rút tiền tại máy ATM của Agribank, giao dịch không thành công, ATM không trả tiền nhưng tài khoản của khách hàng vẫn bị trừ tiền, khách hàng phải làm gì?
Câu hỏi 17 : Trường hợp khách hàng thực hiện giao dịch rút tiền bằng thẻ nội địa Agribank, giao dịch không thành công, ATM không trả tiền nhưng tài khoản tiền gửi của khách hàng vẫn bị trừ tiền, khách hàng sẽ phải làm gì?
Câu hỏi 18 : Trường hợp khách hàng sử dụng thẻ Agribank thực hiện giao dịch tại nước ngoài, Agribank sẽ quy đổi theo tỷ giá nào?
Câu hỏi 19 : Làm thế nào để tìm địa điểm đặt máy ATM của Agribank?
Câu hỏi 20 : Khách hàng có thể thanh toán dư nợ thẻ tín dụng bằng các hình thức nào?
Câu hỏi 21 : Trong quá trình sử dụng các sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế Agribank, khách hàng có thể nhận sao kê thẻ tín dụng hàng tháng bằng cách nào? Vào thời gian nào trong tháng?
Câu hỏi 22 : Trường hợp muốn kiểm tra số dư tài khoản tiền gửi thanh toán đăng ký phát hành thẻ, khách hàng cần phải làm gì?
Câu hỏi 23 : Trường hợp thẻ bị hỏng dải từ hoặc bị cong vênh không sử dụng được, khách hàng nên làm gì?
Câu hỏi 24 : Trường hợp nào thì máy ATM của Agribank thu giữ thẻ của khách hàng?
Câu hỏi 25 : Trường hợp khách hàng thực hiện giao dịch, máy ATM báo lỗi “Thẻ của Quý khách chưa được kích hoạt. Vui lòng đến ngân hàng phát hành để kích hoạt thẻ ", Khách hàng nên làm gì?
Câu hỏi 26 : Khách hàng nên bảo quản thẻ thanh toán như thế nào để không bị hỏng?
Câu hỏi 27 : Khách hàng nên bảo mật mã PIN như thế nào?
Câu hỏi 28 : Trong trường hợp quên mã PIN khách hàng phải làm gì?
Câu hỏi 29 : Sau khoảng thời gian bao lâu kể từ ngày được ghi trên giấy hẹn nhận thẻ và mã PIN, khách hàng không đến nhận thẻ và mã PIN mà không có lý do chính đáng thì Agribank sẽ thực hiện hủy thẻ và mã PIN theo quy định?
Câu hỏi 30 : Thời hạn hiệu lực của các sản phẩm thẻ do Agribank phát hành là bao lâu? Trường hợp thẻ hết hạn hiệu lực, nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng, khách hàng phải làm gì?
TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818