Cho vay dưới hình thức thấu chi tài khoản
(Cập nhật lúc 15:27 ngày 23/9/2013)

Quý khách hàng doanh nghiệp/ hợp tác xã được sử dụng vượt số tiền có trên tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn.
Đặc tính của sản phẩm:
 
-    Loại tiền vay: VND/ngoại tệ.
 
-    Thời gian cho vay: tối đa 12 tháng.
 
-    Mức cho vay: Agribank thỏa thuận bằng văn bản cho KH được chi vượt số tiền hiện có trên tài khoản thanh toán của KH phù hợp với quy định.
 
-    Phương thức cho vay: cho vay một lần hoặc nhiều lần.
 
-    Trả nợ gốc và lãi vốn vay: thu tự động trên tài khoản tiền gửi.  
 
-    Phạt quá hạn: lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn.
Áp dụng tại Sở giao dịch Agribank
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc
Cập nhật ngày
Áp dụng tại Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày
Danh hiệu