Khách hàng doanh nghiệp
Mua bán ngoại tệ kỳ hạn
(Cập nhật lúc 15:31 ngày 30/5/2018)
Là giao dịch mua bán ngoại tệ theo tỷ giá được xác định vào ngày giao dịch, việc thanh toán được thực hiện vào một thời điểm xác định trong tương lai.
    Kỳ hạn hợp đồng:
    + Giao dịch giữa các ngoại tệ: Theo thỏa thuận giữa Agribank và khách hàng
    + Giao dịch ngoại tệ với VND: tối thiểu 3 ngày, tối đa 365 ngày.
    Lợi ích của khách hàng khi thực hiện giao dịch tại Agribank:
    + Tỷ giá cố định, khách hàng không chịu rủi ro về giá.
    + Giúp khách hàng kiểm soát dòng tiền và hoạch định ngân sách.
    + Không giới hạn giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất của hợp đồng.
    + Thời gian xử lý giao dịch hối đoái nhanh.
    + Chứng từ thủ tục đơn giản.
    Hồ sơ giao dịch:
    + Hợp đồng mua/bán ngoại tệ kỳ hạn.
    + Chứng từ chứng minh mục đích mua ngoại tệ.
    Liên hệ: Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chi nhánh Agribank gần nhất hoặc gọi điện tới đường dây nóng hỗ trợ khách hàng của Agribank để biết thêm chi tiết: 1900558818.

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Mẫu biểu, biểu phí và lãi suất
Xem lãi suất tiết kiệm
Xem biểu phí dịch vụ
Mẫu biểu đăng ký

Thông tin mang tính tham khảo
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818