Tiết kiệm huởng lãi bậc thang theo luỹ tiến của số dư tiền gửi
(Cập nhật lúc 10:44 ngày 27/9/2013)

Đây là sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn với lãi suất khách hàng được hưởng gia tăng theo số dư tiền gửi. Số dư thực gửi càng lớn, lãi suất được hưởng càng cao.
Tiện ích:
 • Được hưởng lãi suất cao cộng với (+) các mức khuyến khích gia tăng theo số dư tiền gửi;
 • Có thể sử dụng sổ tiết kiệm để cầm cố, vay vốn; bảo lãnh cho người thứ ba vay vốn tại bất kỳ chi nhánh nào thuộc Agribank và các tổ chức tín dụng khác; xác nhận khả năng tài chính cho bản thân hoặc thân nhân đi du lịch, học tập,… ở nước ngoài;
 • Được sử dụng các tiện ích khác gia tăng khác của Agribank;
 • Được bảo đảm an toàn, bí mật mọi thông tin cá nhân;
 • Được bảo hiểm tiền gửi.
Đặc tính sản phẩm:
 • Kỳ hạn: tính theo tháng, tối thiểu 12 tháng;
 • Loại tiền gửi: VND;
 • Số tiền gửi tối thiểu: 100.000.000 VND;
 • Gửi, rút: một lần vào tài khoản tại quầy giao dịch Agribank;
 • Lãi suất: áp dụng lãi suất cố định tương ứng với kỳ hạn gửi theo biểu lãi suất của Agribank, là lãi suất tiết kiệm trả lãi sau toàn bộ cộng với mức khuyến khích.
 • Mức khuyến khích:
Bậc
 Số dư Mức khuyến khích tối đa
 Bậc 1 Từ 100 triệu VND đến dưới 250 triệu VND 0,02%/tháng
 Bậc 2 Từ 250 triệu VND đến dưới 500 triệu VND 0,03%/tháng
 Bậc 3 Từ 500 triệu VND trở lên 0,04%/tháng
 • Trả lãi: lãi được trả 1 lần vào ngày đến hạn;
 • Trường hợp đến hạn KH chưa rút vốn, NH tự động chuyển toàn bộ SD (lãi nhập gốc) sang kỳ hạn mới tương ứng và áp dụng lãi suất hiện hành cho kỳ hạn mới. Trường hợp không có kỳ hạn tương ứng thì áp dụng LS của kỳ hạn thấp hơn liền kề.
 • Phí: áp dụng theo biểu phí hiện hành của Agribank.
Thủ tục đăng ký:
 
Khách hàng mang Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu còn hiệu lực đến đăng ký trực tiếp tại Chi nhánh Agribank và làm các thủ tục theo quy định của Agribank.

Liên hệ:
 
Nếu có thắc mắc về sản phẩm hoặc cần được hướng dẫn thêm, vui lòng liên hệ Chi nhánh, phòng giao dịch Agribank gần nhất trên toàn quốc.
Thông tin mang tính tham khảo
Áp dụng tại Chi nhánh Sở giao dịch Agribank
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc
Cập nhật ngày
Áp dụng tại Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày
Danh hiệu