Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt
(Cập nhật lúc 20:2 ngày 13/4/2010)

Đây là sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi sau toàn bộ, khách hàng có thể rút vốn trước hạn những vẫn được hưởng lãi suất tương ứng với thời gian thực gửi theo quy định.
Thông tin chi tiết
 
Đặc điểm
-    Kỳ hạn: Có kỳ hạn, tối thiểu là một tháng.
-    Đồng tiền: VNĐ, USD, EUR
-    Số tiền gửi tối thiểu: 1.000.000 VNĐ, 100 USD, 100 EUR.
-    Gửi: KH thực hiện gửi tiền một lần vào TK tại quầy giao dịch
-    Rút: KH thực hiện rút tiền một lần từ TK tại quầy giao dịch:
Rút đúng hạn: KH được hưởng toàn bộ tiền lãi theo LS của kỳ hạn gửi mà NH đã cam kết
Rút trước hạn: KH được trả lãi theo số tiền và thời gian thực gửi.
Rút sau hạn: NH tự động chuyển toàn bộ SD (lãi nhập gốc) sang kỳ hạn mới tương ứng và áp dụng LS hiện hành cho kỳ hạn mới.
Nếu tại thời điểm đáo hạn, NH không còn triển khai loại hình tiết kiệm này, thì chuyển sang loại tiền gửi tiết kiệm thông thường có kỳ hạn bằng hoặc ngắn hơn liền kề theo LS  tại thời điểm đó.
-    Phí: mức phí đóng sớm (KH rút tiền mặt trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm hoặc tất toán sổ tiết kiệm trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày mở), phí dịch vụ theo biểu phí hiện hành của NHNo.
-    Lãi:
Lãi suất: Lãi suất cố định, lãi suất của từng kỳ hạn đối với tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt do giám đốc Chi nhánh quyết định nhưng không quá mức LS tiền gửi có kỳ hạn trả lãi sau tương ứng.
Mức lãi suất: Theo thời gian thực gửi
Thời gian thực gửi    Lãi suất
< 1/3 kỳ hạn gửi ghi trên sổ    Không kỳ hạn
Từ 1/3 kỳ hạn gửi → dưới 2/3 kỳ hạn gửi    60% LS ghi trên sổ
Từ 2/3 kỳ hạn gửi → dưới kỳ hạn gửi    80% LS ghi trên sổ
Đủ thời gian của kỳ hạn gửi    100% LS ghi trên sổ
Cách tính lãi: Tính lãi theo món:
Tiền lãi = Vốn gốc x Lãi suất x Thời gian thực gửi
Thời gian thực gửi để tính lãi: được tính tròn tháng, trường hợp lẻ ngày thì tính 01 tháng là 30 ngày
Trả lãi: Trả lãi một lần khi KH rút gốc, lãi được trả theo thời gian khách hàng thực gửi
 
Tiện ích
-    Khách hàng có thể rút vốn trước hạn mà vẫn được hưởng lãi suất tương ứng với thời gian thực gửi.
-    Sổ tiết kiệm được phép cầm cố vay vốn, hoặc bảo lãnh cho người thứ ba vay vốn tại bất kỳ chi nhánh nào thuộc NHNo và các TCTD khác.
-    Dùng để xác nhận khả năng tài chính cho khách hàng hoặc thân nhân đi du lịch, học tập,… ở nước ngoài.
 
Điều kiện sử dụng và thủ tục đăng ký: giống tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi sau toàn bộ
Thông tin mang tính tham khảo
Áp dụng tại Chi nhánh Sở giao dịch Agribank
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc
Cập nhật ngày
Áp dụng tại Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày
Danh hiệu