Khách hàng cá nhân
Giấy tờ có giá
(Cập nhật lúc 14:42 ngày 13/4/2010)
Giấy tờ có giá là tên gọi chung của 10 sản phẩm (thuộc 2 nhóm Giấy tờ có giá ngắn hạn và Giấy tờ có giá dài hạn) do Agribank phát hành mà mọi quý khách hàng là người Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam hoặc định cư ở nước ngoài, quý khách hàng là người nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, quý khách hàng là người nước ngoài hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam có thể lựa chọn đầu tư.
Giấy tờ có giá ngắn hạn: bao gồm 4 loại
1. Kỳ phiếu trả lãi trước toàn bộ
2. Kỳ phiếu trả lãi sau toàn bộ
3. Chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn khác trả lãi trước toàn bộ
 
Giấy tờ có giá dài hạn: bao gồm 6 loại
1. Trái phiếu trả lãi trước toàn bộ
2. Trái phiếu trả lãi sau toàn bộ
3. Trái phiếu trả lãi định kỳ
4. Chứng chỉ dài hạn, chứng chỉ tiền gửi dài hạn khác trả lãi trước toàn bộ
5. Chứng chỉ dài hạn, chứng chỉ tiền gửi dài hạn khác trả lãi sau toàn bộ
6. Chứng chỉ dài hạn, chứng chỉ tiền gửi dài hạn khác trả lãi định kỳ

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Mẫu biểu, biểu phí và lãi suất
Xem lãi suất tiết kiệm
Xem biểu phí dịch vụ
Mẫu biểu đăng ký

Thông tin mang tính tham khảo
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818