Chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn khác trả lãi sau toàn bộ
(Cập nhật lúc 17:30 ngày 22/4/2010)

Đây là một trong 4 loại giấy tờ có giá ngắn hạn (dưới 1 năm) do Agribank phát hành mà mọi quý khách hàng là người Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam hoặc định cư ở nước ngoài, quý khách hàng là người nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, quý khách hàng là người nước ngoài hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam có thể lựa chọn đầu tư.
Thông tin chi tiết:
 
Đặc tính sản phẩm:
-    Kỳ hạn: Có kỳ hạn, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, dưới 12 tháng.
-    Đồng tiền: VNĐ, ngoại tệ.
-    Mệnh giá tối thiểu và mệnh giá tối đa: Tuỳ thuộc vào quy định của Agribank cho từng đợt phát hành
 
Thanh toán gốc: Quý khách hàng thực hiện rút gốc một lần tại quầy giao dịch chi nhánh Agribank phát hành giấy tờ có giá
-    Thanh toán đúng hạn: Quý khách hàng được thanh toán toàn bộ gốc
-    Thanh toán sau hạn: Nếu đến hạn, người mua chưa rút vốn, Agribank không chuyển sang kỳ hạn tiếp theo. Số tiền gốc được hưởng lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn hiện hành đối với thời gian quá hạn. Số tiền lãi được theo dõi để trả cho người mua giấy tờ có giá khi người mua giấy tờ có giá rút gốc.
-    Thanh toán trước hạn: Agribank không thanh toán trước hạn.
 
Lãi:
-    Phương pháp điều chỉnh lãi suất: lãi suất cố định.
-    Cách tính lãi: Số tiền lãi = Mệnh giá x Lãi suất tháng x Kỳ hạn
-    Trả lãi: Lãi được trả cùng với gốc khi đến hạn thanh toán.
 
Phương thức đầu tư:
Quý khách hàng vui lòng mua chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn khác trả lãi sau toàn bộ tại quầy giao dịch của chi nhánh Agribank.(Quý khách có thể tìm địa chỉ các chi nhánh/phòng giao dịch của Agribank tại đây).
Thông tin mang tính tham khảo
Áp dụng tại Chi nhánh Sở giao dịch Agribank
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc
Cập nhật ngày
Áp dụng tại Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày
Danh hiệu