Trái phiếu trả lãi định kỳ
(Cập nhật lúc 15:30 ngày 18/5/2010)

Đây là một trong 6 loại giấy tờ có giá dài hạn (trên 1 năm) do Agribank phát hành mà quý khách hàng có thể lựa chọn đầu tư. (Áp dụng với mọi quý khách hàng là tổ chức người Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam)
Hình thức
-    Trái phiếu ghi danh: Là trái phiếu có ghi tên người sở hữu
-    Trái phiếu vô danh: Không ghi tên người sở hữu. Trái phiếu vô danh thuộc sở hữu của người nắm giữ giấy tờ có giá
-    Ghi sổ: chi nhánh phát hành trái phiếu mở cho chủ sở hữu một tài khoản trái phiếu và giao cho chủ sở hữu một chứng chỉ với nộng dung có tài khoản trái phiếu.
 
Đặc tính sản phẩm
-    Kỳ hạn: Có kỳ hạn tối thiểu 1 năm.
-    Đồng tiền: VNĐ, ngoại tệ.
-    Mệnh giá tối thiểu: 100.000 VNĐ, 100 USD, ngoại tệ tương đương
-    Mệnh giá tối đa: 01 tỷ VNĐ, 100.000 USD, ngoại tệ tương đương
 
Thanh toán gốc
Quý khách hàng thực hiện rút gốc một lần tại quầy giao dịch chi nhánh Agribank phát hành trái phiếu hoặc rút tại chi nhánh Agribank khác (với trái phiếu vô danh).
-    Thanh toán đúng hạn: Quý khách hàng được thanh toán toàn bộ gốc.
-    Thanh toán sau hạn: Nếu đến hạn, người mua chưa rút vốn, Agribank không chuyển sang kỳ hạn tiếp theo. Số tiền gốc được hưởng lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn hiện hành đối với thời gian quá hạn. Số tiền lãi được theo dõi để trả cho người mua giấy tờ có giá khi người mua giấy tờ có giá rút gốc.
-    Thanh toán trước hạn: Agribank không thanh toán trước hạn.
 
Lãi:
-    Phương pháp điều chỉnh lãi suất: lãi suất cố định hoặc lãi suất được điều chỉnh định kỳ theo từng đợt phát hành.
-    Cách tính lãi:
     Số tiền lãi = Mệnh giá * Lãi suất * Kỳ hạn
-    Trả lãi: Lãi được trả sau theo mỗi định kỳ 6 tháng hoặc kỳ là bội số của 6 tháng.

Phương thức đầu tư
Quý khách hàng vui lòng mua trái phiếu trả lãi định kỳ tại quầy giao dịch của chi nhánh Agribank. (Quý khách có thể tìm địa chỉ các chi nhánh/phòng giao dịch của Agribank tại đây).
Thông tin mang tính tham khảo
Áp dụng tại Chi nhánh Sở giao dịch Agribank
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc
Cập nhật ngày
Áp dụng tại Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày
Danh hiệu