Khách hàng doanh nghiệp
Cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán
(Cập nhật lúc 0:18 ngày 15/4/2010)
Agribank cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán đối với quý khách hàng là tổ chức Việt Nam, tổ chức nước ngoài có mở tài khoản tiền gửi thanh toán để giao dịch tiền bán chứng khoán tại các chi nhánh, đại lý nhận lệnh của Công ty TNHH Chứng khoán – NHNo VN (Agriseco), có nhu cầu bán chứng khoán nhưng chưa thu hồi được tiền từ người mua.
Thông tin chi tiết
 
Đối tượng cho vay: Chứng khoán niêm yết.
 
Đặc tính sản phẩm
-    Loại tiền vay: VND.
-    Thời gian cho vay: không quá 3 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận phiếu xác nhận kết quả giao dịch..
-    Mức cho vay: tối đa bằng tiền người bán nhận được sau khi trừ số tiền lãi vay và các khoản phí (phí môi giới, phí khác).
-    Lãi suất: Lãi suất ngày được tính bằng lãi suất ngắn hạn tại thời điểm vay chia (:) 30 ngày, cộng (+) với tối thiểu 0.01%/ ngày.
-    Bảo đảm tiền vay: không có đảm bảo bằng tài sản; căn cứ “phiếu xác nhận kết quả giao dịch của công ty hoặc chi nhánh công ty TNHH CK.
-    Giải ngân: cho vay một lần, chuyển trực tiếp vào tài khoản tiền gửi của người bán mở tại Agriseco hoặc CN đại lý nhận lệnh của Agriseco.
-    Trả nợ gốc và lãi vốn vay: Trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thỏa thuận, tiền bán chứng khoán phải được chuyển vào tài khoản tiền gửi của người bán để thu nợ, phần chênh lệch giữa số tiền được nhận và số tiền phải trả nợ sẽ được chi trả cho người bán theo yêu cầu.
-    Trả trước hạn: lãi tính trả từ ngày vay đến ngày trả nợ. Số phí trả trước hạn quy định ghi trong thỏa thuận hợp đồng.

Kênh phân phối
Quý khách hàng có thể lựa chọn kênh phân phối trực tiếp hoặc dịch vụ ngân hàng trực tuyến (E-banking) của Agribank.
 
Công nghệ
Agribank sử dụng hệ thống IPCAS tự động theo dõi thông tin khách hàng và tài khoản, tính lãi định kỳ và theo dõi biến động, đảm bảo độ chính xác và an toàn cao nhất.

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Mẫu biểu, biểu phí và lãi suất
Xem lãi suất tiết kiệm
Xem biểu phí dịch vụ
Mẫu biểu đăng ký

Thông tin mang tính tham khảo
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818