Khách hàng cá nhân
Cho vay hộ nông dân theo quyết định 67/1998/QĐ-TTg
(Cập nhật lúc 17:27 ngày 13/4/2010)
Đối với quý khách hàng là hộ nông dân đang cần vốn để đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn, chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Agribank xin giới thiệu sản phẩm tín dụng "cho vay hộ nông dân theo quyết định 67/1998/QĐ-TTg".
Thông tin chi tiết
 
Đặc tính của sản phẩm
-    Loại tiền vay: VND.
-    Thời gian cho vay: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.
-    Mức cho vay: thỏa thuận, khách hàng có vốn tự có tham gia tối thiểu 10% tổng nhu cầu vốn vay ngăn hạn và 20% tổng nhu cầu vốn vay trung dài hạn
-    Lãi suất: cố định và thả nổi.
-    Bảo đảm tiền vay: không có đảm bảo bằng tài sản.
-    Phương thức cho vay: cho vay một lần hoặc nhiều lần theo nhu cầu khách hàng.
-    Trả nợ gốc và lãi vốn vay: Trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thỏa thuận.
-    Trả trước hạn: lãi tính trả từ ngày vay đến ngày trả nợ. Số phí trả trước hạn quy định ghi trong thỏa thuận hợp đồng.
 
Kênh phân phối
Quý khách hàng có thể lựa chọn kênh phân phối trực tiếp, qua tổ vay vốn, qua doanh nghiệp, qua tổ chức tín dụng hoặc dịch vụ ngân hàng trực tuyến (E-banking) của Agribank.
 
Công nghệ
Agribank sử dụng hệ thống IPCAS tự động theo dõi thông tin khách hàng và tài khoản, tính lãi định kỳ và theo dõi biến động, đảm bảo độ chính xác và an toàn cao nhất.

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Mẫu biểu, biểu phí và lãi suất
Xem lãi suất tiết kiệm
Xem biểu phí dịch vụ
Mẫu biểu đăng ký

Thông tin mang tính tham khảo
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818