Cho vay dưới hình thức thấu chi tài khoản
(Cập nhật lúc 18:4 ngày 14/4/2010)

Quý khách hàng là cá nhân có tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn tại Agribank có thể sử dụng sản phẩm "cho vay dưới hình thức thấu chi tài khoản".
Thông tin chi tiết
-    Hạn mức khách hàng được sử dụng vượt số tiền có trên tài khoản tiền gửi thanh toán không kỳ hạn.
-    Loại tiền vay: VND/ngoại tệ.
-    Thời gian cho vay: Tối đa 12 tháng.
-    Mức cho vay:
-    Lãi suất: cố định và thả nổi.
-    Bảo đảm tiền vay: bằng tài sản, không đảm bảo bằng tài sản, bảo lãnh.
-    Phương thức cho vay: cho vay một lần hoặc nhiều lần theo nhu cầu  khách hàng.
-    Trả nợ gốc và lãi vốn vay: thu tự động trên tài khoản tiền gửi. 
-    Phạt quá hạn: lãi suất quá hạn 150% lãi suất trong hạn.

Kênh phân phối
Quý khách hàng có thể lựa chọn kênh phân phối trực tiếp hoặc dịch vụ ngân hàng trực tuyến (E-banking) của Agribank.
 
Công nghệ
Agribank sử dụng hệ thống IPCAS tự động theo dõi thông tin khách hàng và tài khoản, tính lãi định kỳ và theo dõi biến động, đảm bảo độ chính xác và an toàn cao nhất.
Thông tin mang tính tham khảo
Áp dụng tại Chi nhánh Sở giao dịch Agribank
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc
Cập nhật ngày
Áp dụng tại Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày
Danh hiệu