Bão lãnh dự thầu
(Cập nhật lúc 17:2 ngày 23/9/2013)

Quý khách hàng doanh nghiệp trong nước hoặc nước ngoài có thể sử dụng dịch vụ "Bảo lãnh dự thầu" của Agribank với nội dung cấp bảo lãnh là cam kết đối với bên mời thầu đảm bảo nghĩa vụ tham gia dự thầu của quý khách hàng.
Đặc tính sản phẩm:
 
-    Loại tiền: VND, ngoại tệ.
 
-    Thời gian bảo lãnh: Ngắn hạn, trung hạn, dài hạn theo thỏa thuận.
 
-    Giới hạn bảo lãnh: Số dư bảo lãnh không vượt quá 15% vốn tự có của Agribank.
 
-    Bảo đảm cho bảo lãnh: ký quỹ, cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, bảo lãnh của bên thứ 3 và các biện pháp bảo đảm khác.
 
-    Phí bảo lãnh: theo quy định từng thời kỳ; trả một lần hoặc nhiều lần.
 
-    Chậm trả phí bảo lãnh: phạt theo lãi suất nợ quá hạn không quá 150% lãi suất của khoản vay ngắn hạn.
Thông tin mang tính tham khảo
Áp dụng tại Chi nhánh Sở giao dịch Agribank
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc
Cập nhật ngày
Áp dụng tại Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày
Danh hiệu