• Mùa kiều hối Agribank 2015
  • Agribank M_Plus
  • Top 10 VNR 500 năm 2014
Bảo lãnh đối ứng
(Cập nhật lúc 17:9 ngày 23/9/2013)

Quý khách hàng doanh nghiệp/ hợp tác xã có thể sử dụng dịch vụ "Bảo lãnh đối ứng" của Agribank với nội dung cấp bảo lãnh là cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính cho bên bảo lãnh trong trường hợp bên bảo lãnh phải trả thay cho quý khách hàng.
Đặc tính sản phẩm:
 
-    Đồng tiền: VND, ngoại tệ.
 
-    Thời gian bảo lãnh: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn theo thỏa thuận.
 
-    Bảo đảm cho bảo lãnh: ký quỹ, cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, bảo lãnh của bên thứ 3 và các biện pháp bảo đảm khác theo hướng dẫn của Agribank.
 
-    Phí bảo lãnh: theo quy định từng thời kỳ; trả một lần hoặc nhiều lần.
 
-    Chậm trả phí bảo lãnh: phạt theo lãi suất nợ quá hạn không quá 150% lãi suất của khoản vay ngắn hạn.
Áp dụng tại Sở giao dịch Agribank
Cập nhật ngày
Áp dụng tại Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày
  • vntop
Danh hiệu