Khách hàng cá nhân
Chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá do tổ chức khác phát hành
(Cập nhật lúc 16:2 ngày 23/4/2010)
Agribank nhận chiết khấu, tái chiết khấu tín phiếu, kỳ phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá khác do các tổ chức tín dụng, tổ chức khác phát hành.
Thông tin chi tiết
 
-    Loại tiền: VND, ngoại tệ
-    Đối tượng chiết khấu, tái chiết khấu: tín phiếu, kỳ phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá khác do các tổ chức tín dụng, tổ chức khác phát hành.
-    Mức chiết khấu, tái chiết khấu: tối đa căn cứ theo giá trị khi đến hạn thanh toán, lãi suất chiết khấu, tái chiết khấu và thời hạn còn lại của giấy tờ có giá.
-    Hình thức chiết khấu, tái chiết khấu: Chiết khấu tái chiết khấu toàn bộ thời gian còn lại của giấy tờ có giá, chiết khấu tái chiết khấu có thời hạn.
 
Giá chiết khấu, tái chiết khấu
Theo thỏa thuận căn cứ trên giá trị tín phiếu khi đến hạn thanh toán, lãi suất chiết khấu, tái chiết khấu và thời hạn còn lại.
 
Thời hạn
Thỏa thuận không vượt quá thời hạn thanh toán còn lại của giấy tờ có giá.

Lãi suất chiết khấu, tái chiết khấu
Áp dụng theo biểu lãi suất do Agribank quy định, quý khách hàng vui lòng xem chi tiết tại đây.
 
Thanh toán
Thanh toán một lần khi đến hạn
-     Chi nhánh xuất trình giấy tờ có giá để thanh toán với tổ chức phát hành khi đến hạn.
-     Trường hợp hết hạn chiết khấu, quý khách hàng không mua lại giấy tờ có giá thì chi nhánh là sở hữu hợp pháp và hưởng toàn bộ quyền lợi phát sinh từ giấy tờ có giá.
 
Kênh phân phối
Quý khách hàng có thể lựa chọn kênh phân phối trực tiếp hoặc dịch vụ ngân hàng trực tuyến (E-banking) của Agribank.
 
Công nghệ
Agribank sử dụng hệ thống IPCAS tự động theo dõi thông tin khách hàng và tài khoản, tính lãi định kỳ và theo dõi biến động, đảm bảo độ chính xác và an toàn cao nhất.

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Mẫu biểu, biểu phí và lãi suất
Xem lãi suất tiết kiệm
Xem biểu phí dịch vụ
Mẫu biểu đăng ký

Thông tin mang tính tham khảo
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818