Chiết khấu, tái chiết khấu Séc
(Cập nhật lúc 18:30 ngày 22/4/2010)

Agribank cung cấp dịch vụ "chiết khấu, tái chiết khấu Séc" cho quý khách hàng là tổ chức Việt Nam hoặc nước ngoài có nhu cầu huy động vốn.
Thông tin chi tiết
 
-    Loại tiền: VND, ngoại tệ.
-    Thời hạn xuất trình séc: không quá 30 ngày kể từ ngày ký phát (không tính thời gian bất khả kháng, nguyên nhân khách quan).
-    Địa điểm xuất trình séc: địa điểm kinh doanh của người ký phát séc, trung tâm thanh toán bù trừ hoặc ghi trên tờ séc.
 
Hình thức
Thanh toán một lần hoặc từng lần theo thông báo của người bị ký phát, trả vào tài khoản người thụ hưởng hoặc trả bằng tiền mặt. Sau thời hạn xuất trình không quá 06 tháng kể từ ngày ký phát séc vẫn có thể thanh toán nếu không nhận được thông báo đình chỉ thanh toán và người ký phát đủ khả năng thanh toán.
 
Phạt trả chậm
-    Thời gian tính lãi chậm trả: từ ngày séc xuất trình bị từ chối thanh toán đến ngày người ký phát thanh toán số tiền chậm trả cho người thụ hưởng.
-    Lãi suất chậm trả: bằng 200% lãi suất cơ bản Agribank quy định. Lãi chậm trả trả cho người thụ hưởng.(Quý khách hàng vui lòng xem chi tiết lãi suất cơ bản hiện hành của Agribank tại đây).
 
Kênh phân phối
Quý khách hàng có thể lựa chọn kênh phân phối trực tiếp hoặc dịch vụ ngân hàng trực tuyến (E-banking) của Agribank.
 
Công nghệ
Agribank sử dụng hệ thống IPCAS tự động theo dõi thông tin khách hàng và tài khoản, tính lãi định kỳ và theo dõi biến động, đảm bảo độ chính xác và an toàn cao nhất.  
Thông tin mang tính tham khảo
Áp dụng tại Chi nhánh Sở giao dịch Agribank
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc
Cập nhật ngày
Áp dụng tại Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày
Danh hiệu