Khách hàng doanh nghiệp
Chuyển nhượng L/C
(Cập nhật lúc 13:32 ngày 30/5/2018)
Dịch vụ Chuyển nhượng Thư tín dụng chứng từ là dịch vụ theo đó Agribank thực hiện theo yêu cầu của Quý Khách hàng nhượng L/C nhận được từ ngân hàng nước ngoài. Dịch vụ áp dụng với Quý Khách hàng là doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ.
    Điều kiện để Agribank thực hiện chuyển nhượng thư tín dụng:
    . Được Ngân hàng phát hành chỉ rõ là thư tín dụng có thể chuyển nhượng (irrevocable transferable credit).
    . Agribank là ngân hàng được phép trả tiền, cam kết trả sau, chấp nhận hay chiết khấu quy định trong thư tín dụng chuyển nhượng (ngân hàng được chỉ ra ở trường 42 mẫu điện SWIFT MT700 hoặc MT710) hoặc là ngân hàng được ủy quyền trong thư tín dụng tự do chiết khấu.
    . Thư tín dụng còn hiệu lực, có số tiền chuyển nhượng được.
    . Các điều kiện chuyển nhượng trong L/C phải đầy đủ và phải tuân thủ điều 38 UCP600.
    . Các điều khoản và điều kiện trong L/C không có điều khoản và điều kiện trái hoặc không thể chuyển nhượng.
    . Người hưởng lợi L/C (người hưởng lợi thứ nhất) có yêu cầu chuyển nhượng thư tín dụng phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ sau: Giấy yêu cầu chuyển nhượng thư tín dụng (theo mẫu của Agribank); Thư tín dụng gốc và các sửa đổi.
    Ưu đãi đặc biệt: Sử dụng dịch vụ, Quý Khách hàng có thêm lựa chọn sản phẩm cho vay ưu đãi xuất nhập khẩu và các ưu đãi khác của Agribank.
     Biểu phí: Áp dụng theo biểu phí hiện hành của Agribank. 
Liên hệ: Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chi nhánh Agribank gần nhất hoặc gọi điện tới đường dây nóng hỗ trợ khách hàng của Agribank để biết thêm chi tiết: 1900558818.

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Mẫu biểu, biểu phí và lãi suất
Xem lãi suất tiết kiệm
Xem biểu phí dịch vụ
Mẫu biểu đăng ký

Thông tin mang tính tham khảo
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818