Dịch vụ Chiết khấu bộ chứng từ theo phương thức tín dụng chứng từ
(Cập nhật lúc 15:26 ngày 27/4/2010)

Đây là dịch vụ Agribank ứng vốn trước cho quý khách hàng tại thời điểm quý khách hàng xuất trình bộ chứng từ phù hợp với quy định của L/C. Dịch vụ áp dụng với quý khách hàng là doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ.
Thông tin chi tiết
 
-    Có 2 hình thức chiết khấu bộ chứng từ:
     +    Chiết khấu miễn truy đòi: Agribank mua đứt bộ chứng từ.
     +    Chiết khấu có truy đòi: Agribank thực hiện chiết khấu bộ chứng từ và được quyền truy đòi Khách hàng nếu ngân hàng phát hành từ chối thanh toán hoặc không có khả năng thanh toán.
 
Tiện ích
-    Quý khách hàng có thể xuất trình bộ chứng từ xuất khẩu theo phương thức thanh toán L/C để chiết khấu tại bất kỳ Chi nhánh nào của Agribank trong cả nước
-    Tỷ lệ chiết khấu cao; Thủ tục chiết khấu đơn giản, nhanh chóng
 
Điều kiện
-    Đối với hình thức chiết khấu miễn truy đòi:
     +    L/C đã được Agribank xác nhận
     +    Chứng từ hoàn toàn phù hợp với những điều kiện, điều khoản L/C
-    Đối với  hình thức chiết khấu có truy đòi:
     +    Ngân hàng phát hành phải là ngân hàng có uy tín.
     +    Thị trường truyền thống, mặt hàng được phép xuất khẩu tại Việt Nam.
     +    Quý khách hàng có tài khoản và giao dịch thường xuyên tại Agribank; uy tín, hoạt động kinh doanh tốt, tình hình tài chính lành mạnh.

Ưu đãi đặc biệt
Sử dụng dịch vụ Chiết khấu bộ chứng từ theo phương thức tín dụng chứng từ, quý khách hàng có thêm lựa chọn sản phẩm cho vay ưu đãi xuất nhập khẩu và các ưu đãi khác của Agribank.
 
Biểu phí
Áp dụng theo biểu phí hiện hành của Agribank. Quý khách hàng vui lòng xem chi tiết tại đây.
 
Kênh phân phối
Quý khách hàng trực tiếp sử dụng dịch vụ tại mọi chi nhánh/phòng giao dịch của Agribank.
 
Công nghệ
Agribank sử dụng hệ thống xử lý và hạch toán tự động.
Thông tin mang tính tham khảo
Áp dụng tại Chi nhánh Sở giao dịch Agribank
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc
Cập nhật ngày
Áp dụng tại Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày
Danh hiệu