Khách hàng doanh nghiệp
Sửa đổi L/C
(Cập nhật lúc 14:21 ngày 30/5/2018)
Agribank thực hiện sửa đổi L/C theo yêu cầu của Quý Khách hàng.
    Tiện ích:
    . Việc sửa đổi L/C nhanh chóng và thuận tiện;
    . Hỗ trợ xem xét các điều khoản sửa đổi và tư vấn hợp lí để đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp.
    Hồ sơ/Thủ tục:
    . Văn bản yêu cầu sửa đổi L/C của Quý khách hàng (theo mẫu của Agribank).
    . Bản sửa đổi/phụ lục hợp đồng ngoại thương hoặc văn bản thỏa thuận giữa Quý khách hàng và Người thụ hưởng và/hoặc các căn cứ chứng minh khác liên quan đến nội dung sửa đổi.
    . Các giấy tờ khác theo quy định (nếu cần).
    Biểu phí: Áp dụng theo biểu phí hiện hành của Agribank.
Liên hệ: Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chi nhánh Agribank gần nhất hoặc gọi điện tới đường dây nóng hỗ trợ khách hàng của Agribank để biết thêm chi tiết: 1900558818.

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Mẫu biểu, biểu phí và lãi suất
Xem lãi suất tiết kiệm
Xem biểu phí dịch vụ
Mẫu biểu đăng ký

Thông tin mang tính tham khảo
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818