Kiểm tra mật mã cho các ngân hàng đại lý
(Cập nhật lúc 20:14 ngày 27/4/2010)

Agribank cung cấp dịch vụ Kiểm tra mật mã cho các ngân hàng đại lý (NHĐL)đối với các định chế tài chính.
Thông tin chi tiết
 
-    Kiểm tra mật mã các giao dịch thanh toán quốc tế theo yêu cầu của NHĐL
-    Khi nhận được yêu cầu của NHĐL kèm L/C, sửa đổi L/C gốc hoặc bộ chứng từ, Phòng NHĐL - Sở Giao dịch Agribank phải kiểm tra mã khóa trên L/C, sửa đổi L/C và bộ chứng từ. Nếu đúng, ký và thông báo xác nhận cho NHĐL; nếu sai lập điện tra soát ngân hàng gửi L/C, sửa đổi L/C và chứng từ qua hệ thống SWIFT
 
Phí dịch vụ
Áp dụng theo biểu phí hiện hành của Agribank.
 
Thời gian kiểm tra và xác nhận
Dịch vụ đợc thực hiện trong 02 ngày làm việc
 
Kênh phân phối
Quý khách hàng liên hệ trực tiếp với Phòng Ngân hàng Đại lý - Sở Giao dịch Agribank
 
Quy trình/Công nghệ
Agribank kiểm tra mã khóa trên hệ thống IPCAS.
Thông tin mang tính tham khảo
Áp dụng tại Chi nhánh Sở giao dịch Agribank
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc
Cập nhật ngày
Áp dụng tại Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày
Danh hiệu