Định chế tài chính
Vay vốn tại các định chế tín dụng
(Cập nhật lúc 20:33 ngày 27/4/2010)
Căn cứ nhu cầu vốn từng thời kỳ và hạn mức tín dụng các ĐCTC cấp cho Agribank, Sở Giao dịch Agribank thực hiện vay vốn tại các định chế tài chính (ĐCTC). Dịch vụ áp dụng với Ngân hàng Nhà nước và các ĐCTC được phép giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong nước và quốc tế và cấp hạn mức giao dịch với Agribank.
Thông tin chi tiết
 
-    Thời hạn vay: Qua đêm, tuần, tháng, quý.
-    Loại tiền: VND, EUR, USD.
-    Lãi suất: theo thỏa thuận căn cứ diễn biến lãi suất trên thị trường.
-    Mục đính: vay vốn nhằm đáp ứng nhu cầu thanh khoản, điều hòa vốn trong hệ thống Agribank.

Kênh phân phối
Ngân hàng Nhà nước và các định chế tài chính liên hệ trực tiếp với Phòng Quản lý kinh doanh vốn - Sở Giao dịch Agribank.
 
Quy trình/Công nghệ
-    Giao dịch qua  Reuters Dealing, fax, điện thoại, … .
-    Khi thỏa thuận giao dịch thành công, giao dịch viên Agribank nhập dữ liệu liên quan vào hệ thống IPCAS, lập điện xác nhận qua SWIFT, fax đồng thời vào sổ theo dõi, chuyển trả nợ vào ngày đáo hạn.
-    Chủ tịch HĐQT Agribank định hạn mức cắt lỗ trong kinh doanh vốn cho Sở Giao dịch Agribank.
-    Giám đốc Sở Giao dịch Agribank quy định hạn mức giao dịch kinh doanh vốn cho Phòng Kinh doanh Ngoại tệ Agribank và cho từng chuyên viên
-    Nguyên tắc giao dịch: an toàn, hiệu quả, thực hiện đúng quy định về hạn mức kinh doanh và đảm bảo trạng thái ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước quy định từng thời kỳ.

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Mẫu biểu, biểu phí và lãi suất
Xem lãi suất tiết kiệm
Xem biểu phí dịch vụ
Mẫu biểu đăng ký

Thông tin mang tính tham khảo
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818