Định chế tài chính
Kinh doanh chứng khoán (CK) Nợ, CK Vốn và CK khác
(Cập nhật lúc 20:45 ngày 27/4/2010)
Agribank cung cấp cho Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, các công ty chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán dịch vụ Kinh doanh chứng khoán (CK) Nợ, CK Vốn và CK khác.
Thông tin chi tiết
 
-    CK Nợ: bên phát hành phải thực hiện những cam kết mang tính ràng buộc đối với người nắm giữ theo những điều kiện cụ thể về thời hạn thanh toán, số tiền gốc, lãi suất…( trái phiếu, tín phiếu kho bạc, Trái phiếu được CP bảo lãnh…)
-    CK Vốn: xác lập quyền sở hữu của người nắm giữ CK đối với 1 doanh nghiệp (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi, chứng chỉ quỹ….)
-    CK khác: có tính hỗn hợp của CK Nợ và CK Vốn, hoặc không đảm bảo đầy đủ tính chất của CK Nợ và CK Vốn
-    Giá gốc: giá mua + các chi phí mua trực tiếp (nếu có)
-    Giá mua: giá Agribank phải trả để có được CK
-    Giá bán: số tiền Agribank nhận được khi bán CK
 
Hình thức đầu tư
-    Đăng ký tham gia đấu thầu qua nghiệp vụ thị trường mở với Sở Giao dịch Agribank, nội dung đăng ký gồm: các loại giấy tờ cần mua bán; Kỳ hạn của giấy tờ có giá (GTCG); Khối lượng cần mua, bán tính theo giá thanh toán; Ngày phát hành của GTCG; Định kỳ thanh toán lãi của GTCG…
-    Đấu thầu Trái phiếu qua Sở giao dịch, Trung tâm Giao dịch chứng khoán: Lập phiếu dự thầu ghi rõ các nội dung: Loại Trái phiếu cần mua, bán; khối lượng cần mua, bán; Ngày phát hành trái phiếu; Đơn vị phát hành trái phiếu; khối lượng cần mua, bán…
 
Kênh phân phối
Quý khách hàng liên hệ trực tiếp với Phòng Quản lý kinh doanh vốn - Sở Giao dịch Agribank

Quy trình/Công nghệ
-    Tổng giám đốc Agribank quy định hạn mức kinh doanh, đầu tư cho Sở Giao dịch Agribank
-    Đăng ký qua ban điều hành thị trường mở trên chương trình NVTTTT hoặc đăng ký trực tiếp tại công ty chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán.
-    Sau khi giao dịch thành công, Phòng Quản lý kinh doanh vốn - Sở Giao dịch Agribank nhập dữ liệu vào IPCAS.
-    Chủ tịch HĐQT Agribank quy định hạn mức cắt lỗ trong kinh doanh vốn cho Sở Giao dịch Agribank.
-    Nguyên tắc giao dịch: an toàn, hiệu quả, thực hiện đúng quy định về hạn mức kinh doanh và đảm bảo trạng thái ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước quy định từng thời kỳ.

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Mẫu biểu, biểu phí và lãi suất
Xem lãi suất tiết kiệm
Xem biểu phí dịch vụ
Mẫu biểu đăng ký

Thông tin mang tính tham khảo
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818