Định chế tài chính
Tiền gửi cơ cấu
(Cập nhật lúc 19:54 ngày 27/4/2010)
Với giao dịch tiền gửi cơ cấu, Agribank và tổ chức tín dụng khác có thể thỏa thuận với nhau về một giao dịch tiền gửi thông thường kèm theo một hợp đồng quyền chọn. Giao dịch áp dụng với tổ chức tín dụng hoặc định chế tài chính phi tín dụng.
Thông tin chi tiết
 
-    Có kỳ hạn cố định và thường là ngắn hạn (< 12 tháng)
-    Lãi suất có thể cao hơn lãi suất tiền gửi thông thường cùng kỳ hạn do gắn với điều kiện quyền chọn tiền tệ có thể phát sinh rủi ro.
-    Agribank thực hiện giao dịch tiền gửi cơ cấu trên cơ sở phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước theo từng lần phát sinh.
 
Kênh phân phối
Quý khách hàng định chế tài chính liên hệ trực tiếp với Phòng Quản lý kinh doanh vốn - Sở Giao dịch Agribank.
 
Quy trình/công nghệ
-    Khi thỏa thuận giao dịch thành công, Chuyên viên Agribank nhập dữ liệu liên quan vào hệ thống IPCAS, lập điện xác nhận qua SWIFT, fax đồng thời vào sổ theo dõi, chuyển trả nợ vào ngày đáo hạn.
-    Chủ tịch Hội đồng Quản trị Agribank quy định hạn mức cắt lỗ trong kinh doanh vốn và ngoại tệ cho Sở Giao dịch Agribank.
-    Giám đốc Sở Giao dịch Agribank quy định hạn mức giao dịch mua, bán ngoại tệ giao ngay cho Phòng Kinh doanh Ngoại tệ và cho từng chuyên viên.
-    Nguyên tắc giao dịch: an toàn, hiệu quả, thực hiện đúng quy định về hạn mức kinh doanh và đảm bảo trạng thái ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước quy định từng thời kỳ.

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Mẫu biểu, biểu phí và lãi suất
Xem lãi suất tiết kiệm
Xem biểu phí dịch vụ
Mẫu biểu đăng ký

Thông tin mang tính tham khảo
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818