Hoán đổi ngoại tệ
(Cập nhật lúc 19:25 ngày 27/4/2010)

Hoán đổi ngoại tệ gồm 2 giao dịch ngoại hối được thực hiện đồng thời. Trong đó, một giao dịch mua/bán 01 cặp ngoại hối cho một kỳ hạn nhất định, một giao dịch bán/mua cặp ngoại hối đó cho một kỳ hạn khác; Hai bên xác nhận đầy đủ các yếu tố: Đối tác giao dich, loại ngoại tệ giao dịch, Số lượng, tỷ giá, ngày hiệu lực, chỉ dẫn thanh toán. Dịch vụ áp dụng với quý khách hàng định chế tài chính được phép hoạt động ngoại hối.
Thông tin chi tiết
 
-    Giao dịch hoán đổi không tạo ra trạng thái ngoại hối.
-    Thông thường giao dịch swaps gồm một giao dịch giao ngay và một giao dịch kỳ hạn.
-    Giá giao dịch ngoại hối hoán đổi cũng được xác định bởi giá giao ngay và sự chênh lệch lãi suất của đồng tiền mua và đồng tiền bán.
-    Tỷ giá yết trong giao dịch hoán đổi thường được yết là số điểm kỳ hạn (swap/forward rate/points) phản ánh mức chênh lệch lãi suất của 2 đồng tiền tham gia giao dịch.
-    Kỳ hạn của giao dịch hoán đổi tiền tệ giữa VND với các ngoại tệ từ 3 đến 365 ngày.
-    Kỳ hạn của giao dịch hoán đổi tiền tệ giữa các ngoại tệ với nhau do Agribank và các định chế tài chính thỏa thuận.
 
Ứng dụng
-    Tạo nguồn vốn, tăng tính thanh khoản cho hệ thống của ngân hàng.
-    Cân bằng trạng thái ngoại hối kỳ hạn.
-    Kéo dài thời hạn hợp đồng kỳ hạn.
-    Đầu cơ chênh lệch lãi suất.
 
Thanh toán
Chuyển khoản qua tài khoản Nostro tại ngân hàng nước ngoài hoặc tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước.

Kênh phân phối
Quý khách hàng định chế tài chính liên hệ trực tiếp với Phòng Kinh doanh Ngoại tệ - Sở Giao dịch Agribank.
 
Quy trình/Công nghệ
-    Giao dịch mua bán ngoại tệ kỳ hạn được thực hiện qua một số hình thức như: Reuters, phone, fax, ...
-    Giao dịch mua, bán với các định chế tài chính chưa tham gia hệ thống giao dịch Reuters thực hiện bằng hợp đồng ký qua Fax, bản gốc gửi qua EMS.
-    Khi thỏa thuận giao dịch có hiệu lực, Sở giao dịch nhập dữ liệu liên quan vào hệ thống IPCAS.
-    Chủ tịch Hội đồng Quản trị Agribank quy định hạn mức cắt lỗ trong kinh doanh vốn và ngoại tệ cho Sở Giao dịch Agribank.
-    Tổng Giám đốc Agribank quy định hạn mức mua, bán ngoại tệ quyền chọn đối với các định chế tài chính theo từng thời kỳ
-    Giám đốc Sở Giao dịch Agribank quy định hạn mức giao dịch mua, bán ngoại tệ giao ngay cho Phòng Kinh doanh Ngoại tệ và cho từng chuyên viên.
-    Nguyên tắc giao dịch: an toàn, hiệu quả, thực hiện đúng quy định về hạn mức kinh doanh và đảm bảo trạng thái ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước quy định từng thời kỳ. 
Thông tin mang tính tham khảo
Áp dụng tại Chi nhánh Sở giao dịch Agribank
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc
Cập nhật ngày
Áp dụng tại Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày
Danh hiệu