Góp vốn hợp đồng hợp tác kinh doanh
(Cập nhật lúc 18:50 ngày 27/4/2010)

Góp vốn hợp đồng hợp tác kinh doanh là việc Agribank góp vốn với các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Thông tin chi tiết
 
Tỷ lệ Agribank đầu tư
-    Đối với doanh nghiệp, quỹ đầu tư, tổ chức tín dụng hoặc dự án đầu tư: 11% vốn điều lệ đối tác.
-    Đối với ngân hàng: Không tham gia thành lập quá 2 ngân hàng với vốn góp đến 10% vốn điều lệ của các ngân hàng.
-    Đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ: 5 % nếu đã sở hữu từ 10% vốn cổ phần hoặc phần vốn góp có biểu quyết.
-    Các khoản đầu tư thương mại vượt tỷ lệ hoặc ngoài quy định phải trình Ngân hàng Nhà nước.
 
Tài sản góp vốn
Tiền VND, vàng, ngoại tệ tự do chuyển đổi, giá trị quyền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ
 
Kênh phân phối
Trực tiếp
 
Công nghệ
Agribank nhập dữ liệu và theo dõi các danh mục đầu tư trên hệ thống IPCAS.
Thông tin mang tính tham khảo
Áp dụng tại Chi nhánh Sở giao dịch Agribank
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc
Cập nhật ngày
Áp dụng tại Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày
Danh hiệu