Định chế tài chính
Mua lại các công ty khác (M&A)
(Cập nhật lúc 20:56 ngày 27/4/2010)
Mua lại các công ty khác (M&A) là việc Agribank mua lại toàn bộ hoặc góp vốn để mua cổ phần của công ty khác đang hoạt động hoặc sắp giải thể. Agribank áp dụng đối với các công ty CP, công ty Trách nhiệm Hữu hạn, quỹ đầu tư, tổ chức tín dụng, các dự án, Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ.
Thông tin chi tiết
 
Tỷ lệ Agribank đầu tư
-    Đối với doanh nghiệp, quỹ đầu tư, tổ chức tín dụng hoặc dự án đầu tư: 11% vốn điều lệ đối tác
-    Đối với ngân hàng: Không tham gia thành lập quá 2 ngân hàng với vốn góp đến 10% vốn điều lệ của các ngân hàng
-    Đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ: 5 % nếu đã sở hữu từ 10% vốn cổ phần hoặc phần vốn góp có biểu quyết
-    Các khoản đầu tư thương mại vượt tỷ lệ  hoặc ngoài quy định phải trình Ngân hàng Nhà nước.
 
Tài sản góp vốn
Tiền VND, vàng, ngoại tệ tự do chuyển đổi, giá trị quyền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ
 
Kênh phân phối
Trực tiếp
 
Công nghệ
Agribank nhập dữ liệu và theo dõi các danh mục đầu tư trên hệ thống IPCAS .

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Mẫu biểu, biểu phí và lãi suất
Xem lãi suất tiết kiệm
Xem biểu phí dịch vụ
Mẫu biểu đăng ký

Thông tin mang tính tham khảo
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818