Hoán đổi tiền tệ
(Cập nhật lúc 16:36 ngày 10/5/2010)

Hoán đổi tiền tệ là hợp đồng hoán đổi trong đó 2 vế của hợp đồng sử dụng các đồng tiền khác nhau. Dịch vụ áp dụng đối với quý khách hàng là tổ chức tín dụng hoặc định chế tài chính phi tín dụng.
Thông tin chi tiết
 
-    Số tiền gốc có thể được trao đổi ở ngày thực hiện, ngày kết thúc hoặc cả hai. Trong các hợp đồng hoán đổi trừ dần, số tiền gốc có thể dựa trên lịch trả nợ.
-    Hoán đổi tiền tệ chỉ có các khoản trả lãi suất được gọi là hoán đổi lãi suất
-    Hoán đổi tiền tệ chỉ có sự trao đổi tiền gốc vay được gọi là hoán đổi nợ gốc vay.
-    Hoán đổi tiền tệ giảm thiểu các rủi ro về ngoại hối liên quan đến việc thanh toán lãi suất và số tiền gốc.
 
Tiện ích
-    Giao dịch thực hiện nhanh chóng qua hệ thống Reuters, fax, chuyển tiền điện tử liên ngân hàng, SWIFT do Agribank là thành viên của hiệp hội ngân hàng với hơn 10 năm tham gia thị trường liên ngân hàng.
 
Quy trình/Công nghệ
-    Khi thỏa thuận giao dịch thành công, Chuyên viên nhập dữ liệu liên quan vào hệ thống IPCAS, lập điện xác nhận qua SWIFT, fax đồng thời vào sổ theo dõi, chuyển trả nợ vào ngày đáo hạn.
-    Chủ tịch Hội đồng Quản trị quy định hạn mức lỗ, hạn mức cắt lỗ trong kinh doanh vốn cho Sở giao dịch Agribank.
-    Giám đốc Sở giao dịch Agribank quy định hạn mức giao dịch kinh doanh vốn cho Phòng Kinh doanh Ngoại tệ và cho từng chuyên viên
-    Nguyên tắc giao dịch: an toàn, hiệu quả, thực hiện đúng quy định về hạn mức kinh doanh và đảm bảo trạng thái ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước quy định từng thời kỳ.
 
Kênh phân phối
Khách hàng liên hệ trực tiếp với phòng Quản lý kinh doanh vốn - Sở giao dịch Agribank.
Thông tin mang tính tham khảo
Áp dụng tại Chi nhánh Sở giao dịch Agribank
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc
Cập nhật ngày
Áp dụng tại Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày
Danh hiệu