Khách hàng doanh nghiệp
Cho vay mua cổ phiếu phát hành lần đầu
(Cập nhật lúc 14:44 ngày 10/5/2010)
Thông qua sản phẩm "Cho vay mua cổ phiếu phát hành lần đầu", Agribank hỗ trợ vốn cho quý khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu
Thông tin chi tiết
 
Đặc điểm

-    Đối tượng vay: mua cổ phiếu phát hành lần đầu
-    Loại tiền vay: VND
-    Thời gian cho vay: không quá 5 năm (không quá thời hạn sinh sống tại Việt Nam hoặc thời hạn còn lại của giấy phép hoạt động hoặc giấy phép đầu tư tại Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài thời hạn cho vay.)
-    Mức cho vay:
     Người lao động có tên trong danh sách mua cổ phần ưu đãi:
     •    Thế chấp bằng cổ phiếu: tối đa bằng mức chênh lệch giá bình quân và giá trị ưu đãi một cổ phiểu nhân tổng số cổ phiếu được mua.
     •    Cầm cố, thế chấp bằng tài sản khác: không vượt quá 75% giá trị tài sản bảo đảm
     Nhà đầu tư:
     •    Thế chấp bằng chính cổ phiếu được mua tối đa bằng 50% tổng giá trị cổ phần trúng thầu theo giá đấu bình quân
     •    Cầm cố thế chấp bằng tài sản khác: không vượt quá 75% giá trị tài sản đảm bảo.
-    Lãi suất: Cố định, thả nổi.
-    Bảo đảm tiền vay: Bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay hoặc tài sản khác theo quy định.
-    Giải ngân: Tiền vay được chuyển trực tiếp vào tài khoản tiền gửi của Công ty Cổ phần.
-    Trả nợ gốc và lãi vốn vay: Trả nợ gốc một lần.
 
Kênh phân phối
Quý khách hàng liên hệ làm việc trực tiếp tại các chi nhánh/phòng giao dịch của Agribank.
 
Công nghệ
Agribank sử dụng hệ thống IPCAS tự động theo dõi thông tin khách hàng và tài khoản, chữ ký, ảnh, tính toán số tiền lãi đến thời điểm quý khách rút tiền và đóng tài khoản; theo dõi biến động, đảm bảo độ chính xác và an toàn cao nhất.

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Mẫu biểu, biểu phí và lãi suất
Xem lãi suất tiết kiệm
Xem biểu phí dịch vụ
Mẫu biểu đăng ký

Thông tin mang tính tham khảo
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818