Danh sách ngân hàng kết nối với Agribank
(Cập nhật lúc 17:0 ngày 13/1/2015)

Quý khách có thể sử dụng thẻ Agribank thanh toán tại các ngân hàng đã kết nối với Agribank.
* Ghi chú: Danh sách trên được cập nhật mới nhất trong tháng 1/2015
và sẽ được cập nhật liên tục khi có thêm ngân hàng kết nối thanh toán với Agribank
Thông tin mang tính tham khảo
Áp dụng tại Chi nhánh Sở giao dịch Agribank
Để có thông tin cụ thể, quý khách vui
lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch
của Agribank trên toàn quốc
Cập nhật ngày
Áp dụng tại Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày
Danh hiệu