Danh sách ngân hàng kết nối với Agribank
(Cập nhật lúc 17:0 ngày 13/1/2015)

Quý khách có thể sử dụng thẻ Agribank thanh toán tại các ngân hàng đã kết nối với Agribank.
* Ghi chú: Danh sách trên được cập nhật mới nhất trong tháng 1/2015
và sẽ được cập nhật liên tục khi có thêm ngân hàng kết nối thanh toán với Agribank
Áp dụng tại Sở giao dịch Agribank
Cập nhật ngày
Áp dụng tại Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày
Danh hiệu