• Top 10 VNR 500 năm 2014
  • Agribank Mobile Banking tri ân khách hàng 2014
  • Agribank M_Plus
Danh sách ngân hàng kết nối với Agribank
(Cập nhật lúc 16:41 ngày 15/10/2013)

Quý khách có thể sử dụng thẻ Agribank thanh toán tại các ngân hàng đã kết nối với Agribank.

* Ghi chú: Danh sách trên được cập nhật mới nhất trong tháng 10/2013
và sẽ được cập nhật liên tục khi có thêm ngân hàng kết nối thanh toán thẻ với Agribank tại ATM/ POS
Áp dụng tại Sở giao dịch Agribank
Cập nhật ngày
Áp dụng tại Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày
  • vntop
Danh hiệu